Zadanie 1

Zapoznać się z przykładowymi analiatorami leksykalnymi z katalogu 'pl0'. Napisać plik dla flex-a rozpoznający następujące słowa kluczowe: 'add', 'and', 'break', 'by', 'case', 'catch', 'default', 'define', 'do', 'else', 'exit', 'export', 'finally', 'for', 'free', 'from', 'has', 'if', 'import', 'in', 'inline', 'is', 'isnt', 'iterate', 'local', 'macro', 'mod', 'not', 'or', 'pretend', 'quo', 'rem', 'repeat' 'return', 'rule', 'throw', 'then', 'try', 'where', 'while', 'with'. Trzeba też rozpoznać następujące "operatory": '|', '.', '..'. ',', '+', '-', '+->', '=>', '==>', '=', '==', '>', '<', '*', '^', '/', '[', ']', '(', ')', ';', ':', '@', '$', '{', '}'. Należy również rozpoznać liczby, całkowite i zmiennopozycyjne (tutaj liczby zmiennopozycyjne muszą mieć cyfry zarówno przed jak i po kropce). Ponadto trzeba pomijać spacje i komentrze. Komentarze to część linii zaczynająca się od '--' aż do końca. Uwaga: zacząć od kilku symboli. Analizator powinien wypisywać nazwy symboli, i związane z nimi wartości (np. po jednym symbolu w linii). Jak się Państwu zacznie działać prosty analizator, to resztę można dodać bardzo szybko.