Wykład "Metody Programowania"

Uwaga: Prace z egzminu można będzie ogladać w piątek 13.02.2009 po godzinie 13. Można się wtedy zgłosić po wpis. Można też zostawić indeks na portierni -- jak będę w Instytucie to wpiszę ocenę.

Wyniki egzaminu

Rozwiązania zadań z egzaminu.

Wyniki kolokwium poprawkowego

Listy zadań:

Przykłady:

Dodatkowe przykłady w Pop11 z Rosetta Code.

Tekstowa dokumentacja Poplogu

Dodatkowe informacje o Poplog-u

Podręcznik programowania oparty na Pop11

Strona wykładu z przed roku

Strona wykładu z przed trzech lat

Strona wykładu z przed czterech lat