Przykłady programów w Pop11. Uruchamiamy używając polecenie poplog pop11 np:

poplog pop11 < example1.p
Można też uruchamiać jako:
poplog pop11 example1.p

Dalsze przykłady

Przykłady "funkcjonalne":

Przykłady kompilacji.

Więcej przykładów i obszerne wprowadzenie daje Poplog primer