Metody Programowania - Lista 1

Zadanie 1

Nastepujący program kopiuje wejście na wyjście blokami

#include <unistd.h>
int
main(void)
{
  char bufor[1024];
  int dlugosc;
  while((dlugosc = read(0,bufor,1024)) > 0) {
        write(1, bufor, dlugosc);
  }
  return 0;
}
Napisać wersję wykonującą kopiowanie znak po znaku (przy użyciu 'getchar' i 'putchar'). Zmierzyć czas wykonania przy pomocy polecenia 'time' do obu wersji i kilku wielkości pliku (np. 1MB, 10MB, 100MB). Każdy pomiar powtarzać kilkakrotnie. Powtórzyć pomiary kompilując programy przy pomocy opcji '-O0', '-O', '-O2' i '-O3' (spróbować na kilku _różnych_ komputerach). Przedyskutować wyniki.

Zadanie 2

Poniższa funkcja oblicza sumę sinusów liczb od 1 do n:

#include <math.h>

double
sumuj_sinusy(int n)
{
  int i;
  double suma = 0;
  for(i=1; i <= n; i++) {
    suma += sin(i);
  }
  return suma;
}
Napisać program główny który wywoła tą funkcję w pętli 100000 (chodzi
o to by sztucznie wydłużyć czas wykonania tak, by było go łatwo
zmierzyć) z argumentem 1000. Następnie zrobić wersję która oblicza
sinusy kolejnych kątów przy pomocy wzorów na sinus i kosinus sumy kątów
korzystając ze wstępnie obliczonych (przy pomocy funkcji bibliotecznej)
wartości 'sin(1)' i 'cos(1)'. Porównać czasy wykonania (dla różnych
opcji kompilatora) i przedyskutować wyniki.


W następnych zadaniach zakładamy że listy są zadane (reprezentowane
poprzez wskaźnik do pierwszego elementu, zaś ostatni element
ma zerowy wskaźnik do następnego). Listy są jednokierunkowe,
chyba że napisano inaczej.

Zadanie 3

Zadeklarować strukturę, odpowiednią jako typ węzła dla:

Zadanie 4

Napisać funkcję, która mając daną listę liczb całkowitych znajdzie maksymalny element (albo obliczy sumę elementów).