Metody Programowania - Lista 3

Przed wykonaniem zadań zapoznać się z Rozdziałami 1 i 2 z Poplog primer is przyładami example1.p do example8.p. Wykonać ćwiczenia z końca Rozdziału 1 Poplog primer.

Zadanie 1

Używając Pop11:

Zadanie 2

Napisać w Pop11 procedurę rekursywną która obliczy na ile sposobów można daną liczbę całkowitą zapisać jako sumę dodatnich liczb całkowitych (zapisy różniące się kolejnością składników uważamy z różne). Podobnie dla zadania o rozmienianu pieniędzy: liczba reprezentuje ilość groszy, jako składniki dopuszczalne jest tylko 50, 20, 10, 5, 2 lub 1 oraz składniki mają tworzyć ciąg nierosnący.