Zadanie 1

Zakładamy że pierwsze 1000 pozycji słownika ma równe prawdopodobieństwa pojawienia się w tekscie i że odpowiadają one za 90% tekstu. Tzn. każda z nich pojawia się z prawdopodobieństwem 9*10^(-4). Pozostałe 100000 pozycji słownika daje resztę tekstu i też ma równe prawdopodobieństwa (równe 10^(-6)). Przyjmujemy że słowa tekstu są wybierane ze słownika losowo i niezależnie.

Oszacować:

Zadanie 2

Przeczytac 'teach grammar' z dystrybucji Pop11 (na chaosie jest to w '/usr/local/poplog/v15.6/pop/packages/teaching/teach/grammar'). Wykonać znajdujące się tam przykłady.

Zadanie 3

Wypróbować przykładowy parser 'tom'.