Zadanie 1

Zapoznać się z parserami chart.p i fchart.p z książki Gazdara i Mellish'a. Wypróbować "chart.p" z przykładową gramatyką (Uwaga: gramatykę należy przypisać do zmiennej "rules"). Zmodyfikować gramatykę, tak by protrafiła przeanalizować jakieś inne zdania. Następnie wyprobować "fchart.p".

Uwaga: "fchart.p" wymaga dodatkowych plików: subst.p , dagunify.p, subsumes.p , pop_patr.p , patrgram.p

Uwaga2: Przykładowy sposób użycia parsera chart.p to:

chart_parse([S], [MediCenter employed nurses]) =>
Zaś przykładowy sposób użycia parsera fchart.p to:
[[cat S] [& _r]] -> goal;
chart_parse(goal, [MediCenter employed nurses]) =>