Zadanie 1

Potraktować słowa jako ciągi generowane przez łańcuch Markowa na literach. Użyć listę słów (na chaosie katalog '/usr/share/dict' zawiera listy słów w kilku językach) do oszacowania prawdopodobieństw przejścia -- napisać odpowiedni program. Użyć tych prawdopodobieństw do generowania losowych "słów". Napisać procedurę która mając dane słowo i prawdopodobieństwa przejścia oblicza prawdopodobieństwo danego słowa. Porównać jakie prawdopodobieństwa mają słowa z jednego języka (np. polskiego) gdy używamy prawdopodobieństw z innego języka.

Uwaga1: Do normalnych liter dodać dwa specjalne znaki reprezentujące początek i koniec słowa.