Zadanie 1

Zaimplementować różne (wybrane) metody obliczania rdzenia wyrazów:

Zadanie 2

Zaimlementować następującą miare odległości na słowach: Porównać losowe wyrazy z listy polskich oraz angielskich słów. Wypróbować modyfikacje, np. jeśli litery mogą odpowadać sobie ze względu na wymowę ('c' i 'k' czy też 'v' i 'w') to postępować tak jak by były równe (ale dodawać małą liczbę do odległości). Jak dobrze taka miara wykrywa słowa zapożyczone?

Zadanie 3

Spróbować konstrukcji słownika bazująć na tekstach równoległych. Można np. użyć polskiej i niemieckiej bibli z katalogu '/home/s/test/tt/biblia'. Pomijać słowa funkcyjne, wyznaczyć rdzenie. Następnie szacować prawdopodobieństwa że dana para słów jest odpowiednikiem słownikowym. Iteracyjnie wybierać "najlepsze" tłumaczenia i ponownie szacować prawdopodobieństwa dla pozostałych słów.