Programowanie współbieżne - Lista 2

Zadanie 1

Zapoznać się z programem licznik.c . Następnie Porównać zachowanie na maszynie jednoprocesorowej i wieloprocesorowej.

Zadanie 2

Porównać zachowanie programów z listy 1 na maszynie jednoprocesorowej i wieloprocesorowej.

Zadanie 3

Obejrzeć stronę manuala dla "getchar_unlocked" i "putchar_unlocked". Napisać program kopiujący pliki znak po znaku przy pomocy "getchar" i "putchar". Zrobić też wersję wielowątkową -- każdy wątek ma czytać co potrafi z (wspólnego) pliku wejściowego i pisać do pliku wyjściowego. Następnie zamienić w wersji jednowątkowej wywołania "getchar" i "putchar" na "getchar_unlocked" i "putchar_unlocked". Porównać działanie i szybkość.