Programowanie współbieżne - Lista 3

Zadanie 1

Zaprogramować rozwiązanie zagadnienia pięciu filozofów bazując na semaforach.