Zadanie 1

Zmodyfikować przykładowy serwer tak by w pętli wypisywał wszystkie przychodzące pakiety. Zmodyfikować klienta, tak by wysyłał serię pakietów (np. 20), tak szybko jak to potrafi. Każdy pakiet w serii wewnątrz danych powinien mieć numer pozwalający go zidentyfikować. Sprawdzić w w naszej sieci pakiety przychodzą po kolei (i czy nie znikają).

Zadanie 2

Przerobić przykładowego klienta i serwer tak by transmitawały plik dzieląc go na fragmenty ustalenej wielkości (pomiedzy 100 a 1500 bajtów). Po odebraniu pakietu serwer powinien wysłać potwierdzenie. Po wysłaniu pakietu kilent powinien czekać na potwierdzenie i dopiero wtedy wysłać następny pakiet. Spradzić czy to działa (tzn. czy uda się przesłać czły plik bez zgubienia pakietu) i jaka jest szybkość transmisji.