Zadanie 1

Zapoznać się z przykładowym serwerem i klientem TCP.