Zadanie 1

Stworzyć serwer i klienta TCP pozwalającego na transmisję plików połączeniem szyfrowanym (użyć biblitekę OpenSSL).