Wykład "Systemy Operacyjne 2"

Będę w IM we wtorek 21.06.2005 od 17 do 19.

Lista zadań

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Jak startować Linux-a w Bochs-ie

Programy przykładowe

Zarys programu

Materiały dodatkowe