Zadanie 1

Dodać do jądra Linux-a nowe wywołanie systemowe "get_kernel_id", które nie ma parametrów wejściowych, a zwraca "zaszytą" liczbę (która mogłaby np. służyć jako identyfikator jądra). Podobnie, dodać wywołanie "add" które ma dwa argumenty całkowitoliczbowe i zwraca ich sumę. Wsk: Kod funkcji można umieścić w pliku `arch/i386/kernel/sys_i386.c'. Nazwę funkcji trzeba dodać do tabeli w `arch/i386/kernel/entry.S'