Wstęp do informatyki 2003/2004

Listy zadań

Egzamin poprawkowy

wyniki egzaminu

program (w języku Perl) który produkował zadania , rozwiązania zadań , program w C który produkował rozwiązania zadań Uwaga: zadania bedzie można obejrzeć dziś (01.03.2004) po godz 16.

Egzamin

wyniki egzaminu

program (w języku Perl) który produkował zadania , część stała ("driver") pliku z zadaniami

rozwiązania zadań , program w C który produkował rozwiązania zadań

uwagi o rozwiązaniach zadań

Oceny łączne (końcowe). Uwaga: końcowe oceny są wpisane -- indeksy są na portierni.

Zadania z egzaminu z roku 2002/2003:

zestaw1 zestaw2 zestaw3 program (w języku Perl) który wyprodukował zadania główny plik do LaTeX-a

Kolokwium poprawkowe

program (w języku Perl) który produkował zadania

Rozwiązania zadań , program w C który produkował rozwiązania zadań

Wyniki

Kolokwium

program (w języku Perl) który produkował zadania

Rozwiązania zadań , program w C który produkował rozwiązania zadań

Wyniki

Programy przykładowe

Zadania z kolokwium z roku 2002

zestaw 1 , zestaw 2 , zestaw 3 , program (w języku Perl) który produkował zadania

Programy przykładowe z roku 2002/2003

Listy zadań z roku 2002/2003

Materiały pomocnicze

Krótki słowniczek (porównanie) między Pascalem a C

Nowsza wersja skryptu napisanego przeze mnie, A. Szustalewicza i K. Tabisza. pdf , ps , dvi źródło (Latex)

Opis C po angielsku (z pakietu Kdevelop)