Lista 0

Wpisać poniższy program do pliku "prog0.c"

#include <stdio.h>

int main(void)
{
      printf(" Witaj przy komputerze\n");
      return 0;
}

Przekompilować poleceniem `gcc -Wall prog0.c' i wykonać poleceniem `./a.out'.

Rozbić wywołanie `printf' na kawałki, tak by wypisać dokładnie ten sam tekst przy pomocy dwu wywołań `printf'.

Zamienić tekst na inny, tak by jedno użycie `printf' wypisało więcej lini.

Zaobserwować co się dzieje gdy w programie są błędy (np. zbędny przecinek, operator arytmetyczny ...).

Zaczynając z poniższego programu

#include <stdio.h>
int main(void)
{
      printf("2 + 2 = %d\n",2+2);
      return 0;
}
wypróbować różne wyrażenia arytmetyczne zamiast `2+2'.

Prześledzić działanie pogramu:

#include <stdio.h>

int main(void) 
{
	int a;
	int t=0;
	for(a=1; a <= 10; a = a + 1) {
		t = t + a;
		printf("liczba trójkątna %d to %d\n", a, t);
	}
	return 0;
}

Przerobić program powyżej by wypisał liczby od 1 do 20;

(Trudniejsze) Napisać program który wypisze trójkąt z gwiazdek, jak niżej:

*
**
***
****
*****
******
*******
********
Wskazówka: użyć podwójną pętlę.