Lista 1

Zadanie 1

Wypisać na ekranie poniższą tabelkę (przy pomocy jednego wywołania 'printf').

  +-------------+
  | 101 | 10201 |
  | 102 | 10404 |
  | 103 | 10609 |
  +-------------+

Zadanie 2

Przerobić (wpisać dane) program przykładowy z pierwszego wykładu ("prog2.c") tak by wykonał się każdy z przypadków. Potem przerobić program by podawał rozwiązania zespolone. Uwaga: Programy przykładowe są w podkatalogach katalogu

/home/s/prow/p-wyk4/wdi/wdi_pr/
Nazwa katalogu to data odpowiedniego wykładu zapisana bez 
przerw w postaci rok, miesiąc, dzień.