Lista 3

Zadanie 1

Wzorując się na programach "prime2.c" i "prime3.c", napisać program który rozłoży daną liczbę na czynniki pierwsze i je wypisze. Wskazówka: najmniejszy dzielnik danej liczby jest liczbą pierwszą.

Zadanie 2

Liczby Stirlinga drugiego rodzaju S(n,k) są zadane zależnością rekurencyjną S(n,k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k) i warunkami S(n,n)=1 oraz S(n,0)=0 dla n>0 (więcej informacji można znależć np. w książce W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, rozdział 1 paragraf 8 (str. 45--53)). Wzorując się na przykładzie programu obliczającego trójkąt Pascala napisać program który oblicza liczby Stirlinga drugiego rodzaju.

Zadanie 3

Wzorując się na programie "numeruj2.c" napisać program który skopiuje standartowe wejście do standartowego wyjścia ujmując każdą linię w cudzysłowy (tzn. dopisując cudzysłów na początku i na końcu linii).

Uwaga: Programy przykładowe są w podkatalogach katalogu

/home/s/prow/p-wyk4/wdi/wdi_pr/
Nazwa katalogu to data odpowiedniego wykładu zapisana bez
przerw w postaci rok, miesiąc, dzień.