Lista 4

Zadanie 1

Wypróbować poniższy program:
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char tab[21][21];
    int i,j;
    /* Inicjujemy tabelę spacjami */
    for(i=0; i<21; i=i+1) {
        for(j=0; j<21; j=j+1) {
            tab[i][j]=' ';
        }
    }
    /* Wpisujemy dużego X-a do tabeli */
    for(i=0; i<21; i=i+1) {
        tab[i][i] = '*';
        tab[i][21-i-1] = '*';
    }
    /* Wypisujemy tabelę na ekranie */
    for(i=0; i<21; i=i+1) {
        for(j=0; j<21; j=j+1) {
            putchar(tab[i][j]);
        }
		putchar('\n');
    }
      return 0;
}
Zmodyfikować program by:

Zadanie 2

Napisać program który obliczy n silnia (ograniczyć się do małych n).

Zadanie 3

Napisać program który obliczy wpółczynnik Newtona "n nad k" (tzn. n!/(k!(n-k)!)). Jak to zrobić żeby nie mieć problemu z wielkością silni dla (np.) n=32?

Zadanie 4

Ręcznie wykonać następujace obliczenia: