Lista 5

Zadanie 1

Wypróbować programy mpz_tst.c i silnia2.c.

Zadanie 2

Wypróbować programy `dod_tab.c', `dod_vec2.c' i `ilo_vec.c'.

Zadanie 3

Wypróbować poniższy program:

#include <stdio.h>
int main(void)
{
	signed char i;
	/* Kiedy pętla zakończy działanie ? */
	for(i = 0; i > -100; i = i + 50) {
		printf("i = %d\n", i);
	}
        return 0;
}
Wyjaśnić teoretycznie działanie programu. Sprawdzić co się stanie gdy 'signed char' zastąpi się przez 'unsigned char'. Znaleźć podobne przypadki dla liczb 'short int'

Zadanie 4

Dla 16-bitowych ('short') argumentów i wyniku znaleźć najmniejszą liczbę dodatnią n taką żę n*n<0 (napisać odpowiedni program). To samo przy 32-bitowej dokładności ('int').

Zadanie 5

Znaleźć najmniejsze naturalne j, takie że w arytmetyce komputerowej (typu 'double') j*(1/j) nie jest równe 1. Jak by to wyglądało, gdyby komputer zamiast zaokrąglać odrzucał cyfry dla których zabrakło miejsca.

Uwaga: Programy przykładowe są w podkatalogach katalogu

/home/s/prow/p-wyk4/wdi/wdi_pr/
Nazwa katalogu to data odpowiedniego wykładu zapisana bez
przerw w postaci rok, miesiąc, dzień.