Lista 7

Zadanie 1

Wypróbować programy grafik.c, gwiazdka1.c, gwiazdka2.c i gwiazdka3.c. Przerobic program gwiazdka3.c tak by:

Zadanie 2

Przerobić program `sortuj3.c' (przykład z 8 grudnia 2003) tak by argumentami funkcji `lin_cmp' były wskaźniki do linii, a nie linie.

Zadanie 3

Przerobić program `podstawa2.c' (przykład z 17 listopada 2003) tak by wypisywał tylko liczby przy podstawie 2, ale za to nie używając dzielenia ani modulo -- zastąpić je przesunięciem i iloczynem bitowym.

Zadanie 4

Obliczyć ręcznie 27|33, 27&33, 27^33, 33>>3, 33<<2.

Uwaga: Programy przykładowe są w podkatalogach katalogu

/home/s/prow/p-wyk4/wdi/wdi_pr/
Nazwa katalogu to data odpowiedniego wykładu zapisana bez
przerw w postaci rok, miesiąc, dzień.