Lista 8

Zadanie 1

Wypróbować programy krytyczna.c i krytyczna2.c. W programie krytyczna.c dobrać dane tak, by funkcja 'czas_krytyczny' była wzywana co najmniej 100 razy (wystarczy 15 wierzchołków).

Zadanie 2

Wypróbować programy drzewko.c, drzewko2.c i dywan.c. Zmodyfikować programy tak by

Zadanie 3

W programie 'fib1.c' prześledzić wywołania funkcji 'fib' dla kilku małych 'n' (dodać wypisywanie komunikatów o wywołaniach). Jak zależy ilość wywołań od 'n'?

Uwaga: Programy przykładowe są w podkatalogach katalogu

/home/s/prow/p-wyk4/wdi/wdi_pr/
Nazwa katalogu to data odpowiedniego wykładu zapisana bez
przerw w postaci rok, miesiąc, dzień.