Wykład 7 paździenika 2002 Wykład 14 paździenika 2002 Wykład 21 paździenika 2002 Wykład 28 paździenika 2002 Wykład 4 listopada 2002 Wykład 18 listopada 2002 Wykład 25 listopada 2002 Wykład 2 grudnia 2002 Wykład 9 grudnia 2002 Wykład 16 grudnia 2002 Wykład 6 stycznia 2003 Wykład 13 stycznia 2003 Wykład 20 stycznia 2003 Wykład 27 stycznia 2003