Wykład 6 paździenika 2003 Wykład 13 paździenika 2003 Wykład 20 paździenika 2003 Wykład 27 paździenika 2003 Wykład 3 listopada 2003 Wykład 17 listopada 2003 Wykład 24 listopada 2003 Wykład 1 grudnia 2003 Wykład 8 grudnia 2003 Wykład 15 grudnia 2003 Wykład 22 grudnia 2003 Wykład 5 stycznia 2004 Wykład 12 stycznia 2004 Wykład 19 stycznia 2004