Aktualizacja: 2008-03-04 17:09:25 CET

MATEMATYKA DLA CHEMIKÓW
podstawowe informacje o wykładzie

Wykład będzie kontynuacją wykładu prowadzonego przez prof. Zbigniewa Jurka w
semestrze zimowym. Ma za zadanie zaznajomić studentów chemii z narzędziami
matematycznymi przydatnymi w chemii, takimi jak analiza funkcji wielu zmiennych,
równania różniczkowe, rachunek macierzowy.

Wykład odbywa się we wtorki o godz. 8.15 w Auli II w Instytucie Chemii. Część
ostatniej godziny poświęcona będzie pracy z komputerem (patrz tutaj).

Wykład będzie się kończył egzaminem pisemnym. Szczegóły dotyczące egzaminu
zostaną podane w trakcie trwania semestru.

Na tej stronie umieszczane będą listy zadań oraz inne materiały
dotyczące wykładu (zapisy prezentacji, grafiki ilustrujące wykładane idee).
Wszelkie pytania i uwagi można kierować do mnie bezpośrednio, na adres
pborod lub anonimowo na stronie forum studentów chemii.