Wrocław   

Model Theory in Wrocław
6-9 August 2009

ASL logo

Sponsors

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Schedule

Directions

Participants