Wrocław   
Model Theory Conference
in celebration of Ludomir Newelski's 60th birthday
16 December – 22 December 2020
Wrocław

Sponsors

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Międzynarodowe Centrum Matematyczne imienia Stefana Banacha, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

The Association for Symbolic Logic

Registration

Speakers

Committees

Directions and Venue

Schedule

Home