Fakultet matematyczny w XIV LO we Wrocławiu w latach 2008-2010

Listy zadań i sprawdziny dla klasy matematycznej uniwersyteckiej w XIV LO we Wrocławiu.

Druga klasa

 1. Lista 22 - Strategie w grach
 2. Lista 21 - Kombinatoryka c.d.
 3. Lista 20 - Kombinatoryka
 4. Lista 19 - Równania funkcyjne
 5. Lista 18 - Pola powierzchni i bryły obrotowe
 6. Lista 17 - Zastosowanie pochodnych i całki
 7. Lista 16 - Granice i pochodne
 8. Lista 15 - Przekształcenia wykresów
 9. Lista 14 - Krzywe stopnia 2
 10. Lista 13 - Liczby zespolone
 11. Lista 12 - Zadania o liczbach naturalnych
 12. Lista 11 - Nierówności
 1. Trzeci sprawdzian
 2. Czwarty sprawdzian

Pierwsza klasa

 1. Lista 10 - Niezmienniki
 2. Lista 9 - Zbiory liczbowe
 3. Lista 8 - Różne zadania
 4. Lista 7 - Przeliczalność zbiorów
 5. Lista 6 - Własności funkcji
 6. Lista 5 - Chińskie twierdzenie o resztach
 7. Lista 4 - Zestawy zadań
 8. Lista 3 - Indukcja matematyczna
 9. Lista 2 - Zapis "modulo"
 10. Lista 1 - Zasada Szufladkowa Dirichleta
 1. Drugi sprawdzian
 2. Pierwszy sprawdzian
 3. Lista treningowa przed pierwszym sprawdzianem