ANALIZA MATEMATYCZNA W XIV LO (2014-2016)

Egzamin

Zadania z egzaminu: część testowa, część otwarta., wszystko+odpowiedzi.

Listy powtórzeniowe

Skrypt

Skrypt jest cały czas w wersji roboczej i powstaje równolegle do zajęć. Proszę o wskazywanie mi błędów, nieścisłości i literówek.

Całki

Materiały do sprawdzianu z całek.