Listy zadań z kółek, które się już odbyły:

Piotr Dyszewski, 14.XII.2013
Lista 20 alfa - cechy podzielności
Lista 20 beta - ciąg Fibbonacciego
Marcin Preisner, 16.XI.2013
Lista 19 alfa - podzielność 1
Lista 19 beta - podzielność 2
Damian Dudek, 30.XI.2013
Lista 18 alfa - zagadki matematyczne
Lista 18 beta - niezmienniki
Marcin Preisner, 16.XI.2013
Lista 17 alfa - potęgi i silnie
Lista 17 beta - liczby wymierne i niewymierne
Piotr Dyszewski, 26.X.2013
Lista 16 alfa - geometria elementarna
Lista 16 beta - sumy liczbowe
Marcin Preisner, 19.X.2013
Lista 15 alfa - wzory skróconego mnożenia
Lista 15 beta - liczby wymierne i niewymierne
Michał Marcinkowski, 15.VI.2013
Lista 14 alfa - teoria gier
Lista 14 beta - mistrzostwa w geom. element.
Damian Dudek, 27.IV.2013
Lista 13 alfa - część całkowita
Lista 13 beta - wzory Viete'a
Piotr Dyszewski, 13.IV.2013
Lista 12 alfa - grafy 1
Lista 12 beta - grafy 2
Damian Dudek, 02.III.2013
Lista 11 alfa - małe twierdzenie Fermata
Lista 11 beta - operacje na zbiorach
Marcin Preisner, 16.III.2013
Lista 10 alfa - szeregi liczbowe
Lista 10 beta - pochodne - zastosowania
Damian Dudek, 02.III.2013
Lista 9 alfa - indukcja matematyczna
Lista 9 beta - równania funkcyjne
Michał Marcinkowski, 19.I.2013
Lista 8 alfa - elipsa
Lista 8 beta - stereometria
Damian Dudek, 12.I.2013
Lista 7 alfa - Zasada Szufladkowa Dirichleta
Lista 7 beta - rozkład dwumianowy i Poissone'a
Marcin Preisner, 15.XII.2012
Lista 6 alfa - podzielność liczb
Lista 6 beta - OM z wielomianami
Piotr Dyszewski, 08.XII.2012
Lista 5 alfa - sumy liczbowe
Lista 5 beta - podstawy rachunku różniczkowego
Piotr Dyszewski, 17.XI.2012
Lista 4 alfa - geometria elementarna
Lista 4 beta - liczby zespolone i homografie
Marcin Preisner, 27.X.2012
Lista 3 alfa - GMiL
Lista 3 beta - wielomiany symetryczne
Paweł Józiak, 13.X.2012
Lista 2 alfa - nierówności klasyczne
Lista 2 beta - nierówności olimpijskie
Marcin Preisner, 6.X.2012
Lista 1 alfa - Wzory skróconego Mnożenia
Lista 1 beta - Niezmienniki
Damian Dudek, 21.IV.2012
Lista 48A - Zadania Różne
Lista 48B - Mecz Matematyczny
Damian Dudek, 28.IV.2012
Lista 47A - Olimpiada Mat. Gimnazjalistów
Lista 47B - Grupy
Lista 47C - Olimpiada Matematyczna
Piotr Dyszewski, 21.IV.2012
Lista 46A - zadania różne
Lista 46B - ciąg Fibbonacciego
Lista 46C - funkcje tworzące
Marcin Preisner, 24.III.2012
Lista 45A - Wymierność i niewymierność
Lista 45B - Ciągi rekurencyjne
Lista 45C - Ciągi olimpijskie
Maciek Dołęga, 17.III.2012
Lista 44A - Zagadki logiczne
Lista 44B - Równania funkcyjne
Lista 44C - Liczby zespolone
Maciek Dołęga, 3.III.2012
Lista 43A - Grafy cz. 1
Lista 43B - Grafy cz. 2
Lista 43C - Gry matematyczne
Paweł Józiak, 25.II.2012
Lista 42A - Geometria analityczna I
Lista 42B - Geometria analityczna II
Lista 42C - Geometria algebraiczna
Damian Dudek, 18.II.2012
Lista 41A - Potęgi
Lista 41B - Logarytmy
Lista 41C - Trójkąty - OM
Kamil Duszenko, 4.II.2012
Lista 40A - zadania różne
Lista 40B - potęga pktu w. okręgu
Lista 40C - inwersja względem okręgu
Marcin Preisner, 21.I.2012
Lista 39A - kombinatoryka - podstawy
Lista 39B - zasada szufladkowa
Lista 39C - zasada szufladkowa bis
Paweł Józiak, 17.XII.2011
Lista 38A - mecz matematyczny - gimnazja
Lista 38BC - mecz matematyczny - licea
Piotr Dyszewski, 19.XI.2011
Lista 37A - liczby i cyfry
Lista 37B - sumy liczbowe
Lista 37C - pewne tożsamości
Paweł Józiak, 29.X.2011
Lista 36A - podzielność i kongruencje
Lista 36B - zadania różne
Lista 36C - szeregi - zast. pochodnej
Damian Dudek, 15.X.2011
Lista 35A - ciągi liczbowe
Lista 35B - nierówność Cauchy'ego
Lista 35C - Olimpiada Mat. - nierówności
Marcin Preisner, 1.X.2011
Lista 34A - wzory skr. mnożenia
Lista 34B - symbol Newtona
Lista 34C - olimpiada mat.
Jakub Chorowski, 4.VI.2011
Lista 33A - ciągi - podstawy
Lista 33B - granice ciągu 1
Lista 33C - granice ciągu 2
Damian Dudek, 28.V.2011
Lista 32A - okręgi
Lista 32B - geometria
Lista 32C - trójkąty na olimpiadzie
Kamil Duszenko, 21.V.2011
Lista 31A - zadania różne
Lista 31B - teoria liczb
Lista 31C - geom. przestrzenna
Maciej Dołęga, 14.V.2011
Lista 30A - konkursy: GMiL i OL
Lista 30B - konkurs GMiL
Lista 30C - chińskie twierdzenie o resztach
Maciej Dołęga, 16.IV.2011
Lista 29A - zadania z prawdopodobieństwa
Lista 29B - zasada szufladkowa Dirichleta
Lista 29C - zadania konkursowe
Marcin Preisner, 9.IV.2011
Lista 28A - podziały figur
Lista 28B - ćwiczenia geometryczne
Lista 28C - wyrażenia algebraiczne z trójąta
Damian Dudek, 26.III.2011
Lista 27A - dowody, w tym "nie wprost"
Lista 27B - podstawy prawdopodobieństwa
Lista 27C - rozkłady prawdopodobieństwa
Kamil Duszenko, 19.III.2011
Lista 26A - zadania różne
Lista 26B - permutacje
Lista 26C - permutacje c.d.
Paweł Józiak, 12.III.2011
Lista 25A - twierdzenie Talesa
Lista 25B - krzywe stożkowe
Lista 25C - krzywe stożkowe c.d.
Damian Dudek, 12.II.2011
Lista 24A - pojęcie funkcji
Lista 24B - liczność zbiorów
Lista 24C - funkcje i wielomiany
Paweł Józiak, 5.II.2011
Lista 23A - wzory skróconego mnożenia
Lista 23B - zadania konkursowe
Lista 23C - olimpiada matematyczna
Marcin Preisner, 29.I.2011
Lista 22A - wymierność i niewymierność
Lista 22B - macierze
Lista 22C - diagonalizacja macierzy
Marcin Preisner, 18.XII.2010
Lista 21A - zadania konkursowe różne
Lista 21B - szeregi i sumowanie
Lista 21C - szeregi potęgowe
Paweł Józiak, 4.XII.2010
Lista 20A - zadania z procentami
Lista 20B - ciągi rekurencyjne
Lista 20C - ciąg Fibbonacciego
Marcin Preisner, 27.XI.2010
eliminacje KoMy gimn.
eliminacje KoMy LO
Maciej Dołęga, 6.XI.2010
Lista 19A - mecz matematyczny - gimnazja
Lista 19BC - mecz matematyczny - licea
Maciej Dołęga, 16.X.2010
Lista 18A - zadania różne
Lista 18B - krzywe stopnia 2
Lista 18C - indukcja w zadaniach olimpijskich
Marcin Preisner, 9.X.2010
Lista 17A - olimpiada mat. gimn. - układy równań
Lista 17B - indukcja matematyczna
Lista 17C - olimpiada matematyczna
Marcin Preisner, 12.VI.2010
Lista 16A - podzielność liczb
Lista 16B - twierdzenia o podzielności
Lista 16C - zadania o liczbach pierwszych
Damian Dudek, 22.V.2010
Lista 15A - gry matematyczne i logiczne
Lista 15B - strategie w grach
Lista 15C - liczby zespolone w wielomianach
Marcin Preisner, 15.V.2010
Lista 14A - zagadki logiczne
Lista 14B - liczby zespolone - podstawy
Lista 14C - liczby zespolone - zastosowania
Kamil Duszenko, 8.V.2010
Lista 13A - podzielność liczb
Lista 13B - zapis "modulo"
Lista 13C - tw. Fermata i Eulera
Paweł Józiak, 24.IV.2010
Lista 12A - zadania z treścią
Lista 12B - geometria trójkąta
Lista 12C - wzory Viete'a
Paweł Józiak, 17.IV.2010
Lista 11A - nierówności elementarne
Lista 11B - nierówności między średnimi
Lista 11C - nierówności zaawansowane
Marcin Preisner, 10.IV.2010
Lista 10A - wzory skróconego mnożenia
Lista 10B - wzór dwumianowy Newtona
Lista 10C - równania funkcyjne
Lech Jankowski, 20.III.2010
Lista 9A - grafy - podstawy
Lista 9B - zadania o grafach
Lista 9C - całki - ciąg dalszy
Damian Dudek, 13.III.2010
Lista 8AB - niezmienniki matematyczne
Lista 8C - zadania olimpijskie z niezmienników
Lech Jankowski, 27.II.2010
Lista 7A - funkcje - definicje
Lista 7B - pochodne - monotoniczność
Lista 7C - całki - liczenie pól
Lech Jankowski, 20.II.2010
Lista 6A - kombinatoryka - easy
Lista 6B - kombinatoryka - normal
Lista 6C - kombinatoryka - hard
Kamil Duszenko, 30.I.2010
Lista 5A - olimpiada gimnazjalna
Lista 5B - układy równań liniowych
Lista 5C - geometria - potęga i inwersja
Marcin Preisner, 23.I.2010
Lista 4A - zestawy zadań 1
Lista 4B - zestawy zadań 2
Lista 4C - cykliczne układy równań
Marcin Preisner, 21.XI.2009
eliminacje KoMy gimn.
eliminacje KoMy LO
Maciej Dołęga, 17.X.2009
Lista 3A - przestrzenie metryczne
Lista 3B - liczby wymierne
Lista 3C - nierówność Schwarza
Kamil Tabiś, 10.X.2009
Lista 2A - mecz matematyczny dla gimn.
Lista 2BC - mecz matematyczny dla LO
Marcin Preisner, 3.X.2009
Lista 1A - zasada szufladkowa Dirichleta 1
Lista 1B - zasada szufladkowa Dirichleta 2
Lista 1C - zasada szufladkowa Dirichleta 3