Archwium referatów, które odbyły się w roku akademickim 2009/2010.


8 czerwca 2010 (uwaga: poniedziałek, godzina 17:15, sala 603)

Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski): O momentach chaosów losowych


7 czerwca 2010 (uwaga: poniedziałek, godzina 17:15, sala 603)

Tomasz Komorowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie): Asymptotyka rozwiazań losowego równania Schrödingera


13 kwietnia 2010

Maciej Paluszyński (Uniwersytet Wrocławski): Remarks on the wavelet multiplicity function


30 marca 2010

Yves Guivarc'h (Universite de Rennes 1): On spectral gap properties of automorphisms groups acting on tori


23 marca 2010

Małgorzata Letachowicz (Uniwersytet Wrocławski): Limit theorems for stochastic recursions with Markov dependent coeficients


02 marca 2010

Marcin Preisner (Uniwersytet Wrocławski): Charakteryzacja poprzez transformaty Riesza przestrzeni Hardy'ego związanych z operatorami Schrödingera


26 stycznia 2010

Roman Urban (Uniwersytet Wrocławski): Różne uogólnienia twierdzenia Furstenberga


11 stycznia 2010 [Uwaga: poniedziałek, 10:15]

Florian Sobieczky (University of Jena): Comparison theorems for random subgraphs of bounded geometry

We present results concerning the amenability and the integrated density of states of the Laplacian of finite percolation subgraphs of invariant percolation models on unimodular transitive graphs. Special focus is given to critical percolation in the case of the two- and high-dimensional Euclidean lattices, as well as non-amenable unimodular graphs. For the case of high dimensional Eucldiean lattices, for which the Alexander-Orbach conjecture has been proven, recently, similar results are obtained for the incipient infinite cluster[1]. For a special class of non-unimodular graphs, a stochastic homogenization procedure is discussed yielding amenability [2].

[1] F. Sobieczky: `Bounds for the return probability of the delayed random walk on finite percolation clusters in the critical case', arXiv:0812.0117v3
[2] V. Kaimanovich, F. Sobieczky: `Stochastic homogenization of horospheric tree products', arXiv:0906.5296v1a


15 grudnia 2009

Konrad Kolesko (Uniwersytet Wrocławski): Wielowymiarowe rekursje afiniczne w przypadku krytycznym


08 grudnia 2009

Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski): Wielowymiarowe procesy gałązkowe


03 listopada 2009

Alexander Bendikov (Uniwersytet Wrocławski):


20 października 2009

Oscar Ciaurri (La Rioja): O roznych aspektach rozwiniec Fouriera-Dunkla


13 października 2009

Roman Urban (Uniwersytet Wrocławski): Oszacowania jader Poissona na grupach typu NA z wielowymiarowym A


06 października 2009

Mariusz Mirek (Uniwersytet Wrocławski): Twierdzenia graniczne dla rekursji Lipschitzowskich


28 września 2009

Thomas Mikosch (University of Copenhagen): Multivariate regular variation

The notion of multivariate regular varition (mvr) arises as domain of attraction condition for partial sums of iid random vectors, maxima of iid random variables and in the context of stochastic recurrence equation. In a way, mvr is a natural extension to higher dimensions of power law behavior in the tails of distributions. In the first part of the talk we discuss under which circumstances regular variation of all linear combinations of a random vector implies mvr of the vector. In a second part we discuss under which circumstances the regular variation of a functional of some independent random variables or stochastic processes (such as products of independent variables, stochastic integrals or a linear combination with fixed coefficients) implies regular variation of the underlying independent components. In a third part we discuss extensions of mvr to function spaces and consequences for heavy-tailed large deviation results for partial sum processes of Donsker type.


22 września 2009

Wojciech Motyka (IM PAN, Krakow): Analiza spektralna wybranych klas nieograniczonych macierzy Jacobiego