Archwium referatów, które odbyły się w roku akademickim 2011/2012.


24 maja 2012

Grzegorz Świerski (Uniwersytet Wrocławski): Algorytm Kaczmarza z relaksacją w przestrzeni Hilberta


17 maja 2012

Huy-Qui Bui, Jedidi Wissem (University of Canterbury, Faculty of Sciences of Tunis): Affine spanning systems and the solution of the mexican hat problem (Huy-Qui Bui)


19 kwietnia 2012

Barbara Bobikau (Uniwersytet Wrocławski): Pewne własności klasy spacerów losowych na grupach lokalnie skończonych


12 kwietnia 2012

(Czy uprawianie matematyki ma sens?):

matematyka czy informatyka, dziedzina pracy magisterskiej, studia doktoranckie czy firma, studia doktoranckie tu czy w innym ośrodku). Pomyślałam więc, że może moglibyśmy pogadać o marzeniach tym razem w sposób całkowicie niesterowany - nie zamierzam Was wywoływać do odpowiedzi. Raczej przygotujcie sobie pytania lub cokolwiek, co chcielibyście powiedzieć z własnej woli


29 marca 2012

Paweł Głowacki (Uniwersytet Wrocławski): Ograniczoność całek osobliwych z jądrami flagowymi w przestrzeniach Lp na grupie jednorodnej


22 marca 2012

Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska): Levy processes and Fourier multipliers

I will describe the construction, symbols and explicit estimates of Lp norms of Fourier multipliers


15 marca 2012

Sebastian Mentemeier (University of Münster): On solutions of multivariate stochastic fixed point equations


8 marca 2012

Jeffrey Collamore (University of Copenhagen): Large deviation tail estimates for solutions to stochastic fixed point equations


1 marca 2012

Wiktor Ejsmont (Uniwersytet Wrocławski): Charakteryzacje wolnych rozkładów Mixnera

Pokazane zostaną regresyjne własności wolnych rozkładów Mixnera. Zostanie udowodnione, że rodzina wolnych rozkładów Meixner’a ma liniowy pierwszy moment warunkowy oraz kwadratową warunkową wariancję, rozumiane jako pewne rzuty na pod-algebry von Neumanna. Na tej podstawie wywnioskujemy twierdzenie charakteryzujące pewną klasę niekomutatywnych procesów.


9 lutego 2012

Hartmut Fuhr (): Constructing continuous wavelet transforms with abelian groups of dilations

Continuous wavelet transforms in higher dimensions are based on the choice of a matrix group $H$ that plays the role of dilations. Wavelet systems are then constructed using dilations from $H$ and arbitrary translations. In order to quarantee the existence of an invertible wavelet transform, the dilation group $H$ needs to meet a number of criteria.
In this talk I address the question whether it is possible to check these criteria in a computational way, starting from a list of generators of the Lie algebra of $H$. For reasons of accessibility, we restrict our attention to abelian dilation groups. Thus, the starting point are finitely many, pairwise commuting matrices $A_1,A_2,\ldots,A_k \in gl(n,\mathbb{R})$, and the question I want to answer is whether the group $H = \exp(\mathbb{R} A_1) \cdot \exp(\mathbb{R} A_k)$ gives rise to a wavelet inversion formula. We show that this question can be settled in a computational way if all $A_i$ have known real spectra. We give examples that, without the reality condition of the spectra, the computational criteria fail.
If time permits, I will comment on groups admitting integrable wavelet transforms. These are of particular interest, since they allow a


12, 19 stycznia 2012

Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski): O miarach niezmienniczych stochastycznych systemow dynamicznych


5 stycznia 2012

Jakub Chorowski (Politechnika Wrocławska): Harmonic measures of the half-plane and balls for the Ornstein Uhlenbeck diffusions


15, 22 grudnia 2011

Mariusz Mirek (Uniwersytet Wrocławski): Szacowania L^p (p>1) pewnych funkcji maksymalnych wzdłuż podzbiorów liczb pierwszych


24 listopada 2011

Ziemowit Rzeszotnik (Uniwersytet Wrocławski): Reproductive systems in harmonic analysis


17 listopada 2011

Błażej Wróbel (Uniwersytet Wrocławski): Wielowymiarowe mnozniki spektralne dla operatora Ornsteina-Uhlenbecka


3, 10 listopada, 8 grudnia 2011

Konrad Kolesko (Uniwersytet Wrocławski): Asymptotyczne własciwosci punktów stałych niejednorodnej transformaty gładzącej w przypadku krytycznym


27 październka 2011

Gennadiy Feldman (The National Academy of Sciences of Ukraine): Dychotomy of Gaussian measures on Abelian Groups

It is well known that two Gaussian distributions in a linear space are either mutually absolutely continuous or mutually singular. We intend to discuss a generalization of this results for Gaussian distributions on locally compact abelian groups.


21 października 2011

(Sesja poświęcona pamięci Andrzeja Hulanickiego - Info ):


13 października 2011

Ewa Damek (Uniwersytet Wrocławski): Regularność w nieskonczoności punktów stałych równania gałązkowego


6 października 2011

Frederic Bernicot (Lille 1 University): Some observations about estimates for heat kernels


29 września 2011

Jim Wright (The University of Edinburgh): A family of elementary inequalities with applications in harmonic analysis and number theory