Informacje ogólne

Wiosenne Szkoły Matematyki dla Gimnazjalistów odbywają się od 2008 roku. Skierowane są do gimnazjalistów zainteresowanych matematyką, szczególnie ze szkoł jeleniogórskich i z okolic. Organizatorem obozów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze oraz Uniwersytet Wrocławski (nierzadko również przy pomocy matematyków z Politechniki Wrocławskiej). Obóz zwykle trwa 5 dni, wśród pięknych panoram Karkonoszy i przepełniony jest zajęciami, które wykraczają poza matematykę szkolną. Integralną częścią obozów jest wieczorna zabawa, poznawanie się i integracja z kadrą studencką i doktorancką (w tym z legendarnymi rozgrywkami w "Mafię" oraz nieśmiertelnymi kalamburami :)

IV Wiosenna Szkoła Matematyki

Zakończyła się IV WSM. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, opiekunom i prowadzącym.