Kombinatoryka
Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji