Algebra 1B (2012/2013)

Wykład: poniedziałek 8-11, s. HS (R. Wencel)

Konwersatorium: poniedziałek 11-12, s. 603 (R. Wencel)

Ćwiczenia: czwartek 8-10, s. 605 (P. Kowalski)

Konsultacje w okresie zajec dydaktycznych: poniedziałek 12:15-13:00 i czwartek 12:15-13:00, pok. 502.

Konsultacje podczas sesji:
sroda 6.02, 8:00-8:45
sobota 9.02, 11:45-12:30
wtorek 12.02, 8:00-8:45
sobota 16.02, 11:45-12:30

EGZAMIN (I termin): 9.02.2013 r. (sobota), sala WS, poczatek o godz. 9:00.

EGZAMIN POPRAWKOWY: 16.02.2013 r. (sobota), sala A, początek o godz. 9:00. Uwaga: W czwartek 4.10 zamiast ćwiczeń jest wykład. W poniedziałek 8.10 wykład i konwersatorium odbędą się zgodnie z planem. Pierwsze ćwiczenia odbędą się 11.10. Tego dnia przewidziana jest pierwsza kartkówka (z listy nr 1).

Wykład jest wprowadzeniem do podstawowych zagadnień algebry abstrakcyjnej. Obejmuje podstawy teorii grup, teorii pierścieni oraz ciał. Wymagania: algebra liniowa 1 oraz wstęp do matematyki. Literatura pomocnicza:

1. A.Białynicki-Birula, Zarys algebry.

2. S. Lang, Algebra.

3. M.Bryński, J.Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry.

4. J.Rutkowski, Algebra Abstrakcyjna w zadaniach.

5. Zbiór zadań z algebry pod redakcją A.I. Kostrikina.

Na początku każdych ćwiczeń (z wyjątkiem 24.01) odbędzie się 10-minutowa kartkówka (3 punkty, na końcu ćwiczeń) lub 60-minutowe kolokwium (24 punkty, na początku ćwiczeń). Terminy kolokwiów: 13.11, 13.12, 17.01. Próg na zaliczenie ćwiczeń to 40% łącznej liczby punków do zdobycia (zaokrąglonej w dół do pełnej liczby całkowitej). Osobom wystarczająco aktywnym podczas ćwiczeń, które osiągną ten próg, prowadzacy ćwiczenia może podnieść ocene o pol stopnia.

Progi na poszczególne oceny z ćwiczeń: 3.0: 40%, 3.5: 50%, 4.0: 60%, 4.5: 70%, 5.0: 80% łącznej liczby punktów do zdobycia za kartkówki i kolokwia, zaokrąglonej w dół do pełnej liczby całkowitej.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kartkówce lub kolokwium progi zostaną proporcjonalnie obniżone. Zwolnienie lekarskie trzeba przynieść do prowadządzego ćwiczenia w ciągu 5 dni roboczych po ostatnim dniu objętym zwolnieniem. W przypadku usprawiedliwonej nieobecności na przynajmniej dwóch kolokwiach o zaliczeniu ćwiczeń decyduje wykładowca w trybie indywidualnym.

Kartkówki będą obejmować zadania z bieżącej listy omawiane danego dnia na ćwiczeniach wraz z zadaniami do samodzielnego rozwiązania i zadaniami omawianymi wcześniej na konwersatorium.

W sesji egzaminacyjnej zostanie przeprowadzony egzamin pisemny, którego zasady podam później.


Listy zadań: