Algebra liniowa 1 (semestr letni 2016/2017)

Wykład: czwartek 14-17 (R. Wencel), sala WS

Konwersatorium: czwartek 17-18 (R. Wencel), sala WS

Ćwiczenia: sroda 13-15 (R. Wencel, sala HS; K. Dymara, sala EM; A. Morawiec, sala WS)

Konsultacje: sroda 15-16, czwartek 13-14, pok. 502.

Uwaga: Na pierwszych zajęciach 22.02.2017 r. w sali HS zamiast ćwiczeń będzie wyklad.


Program wykładu oraz zasady zaliczenia ćwiczeń można znależć tutaj.


Ćwiczenia, listy zadań, kartkówki, kolokwia

22.02.2017: Wykład zamiast ćwiczeń
1.03.2017: Lista nr 1, kartkówka nr 1 (z ćwiczeń z listy 1)
8.03.2017: Lista nr 2, kartkówka nr 2 (z zadań z listy 1 i ćwiczeń z listy 2)
15.03.2017: Lista nr 3, kartkówka nr 3 (z zadań z listy 2 i ćwiczeń z listy 3)
22.03.2017: Lista nr 4, kartkówka nr 4 (z zadań z listy 3 i ćwiczeń z listy 4)
29.03.2017: Lista nr 5, kartkówka nr 5 (z zadań z listy 4 i ćwiczeń z listy 5)
5.04.2017: Kolokwium nr 1 (z list 1-5)
12.04.2017: Lista nr 6, kartkówka nr 6 (z zadań z listy 5 i ćwiczeń z listy 6)
26.04.2017: Lista nr 7, kartkówka nr 7 (z zadań z listy 6 i ćwiczeń z listy 7)
10.05.2017: Lista nr 8, kartkówka nr 8 (z zadań z listy 7 i ćwiczeń z listy 8)
17.05.2017: Lista nr 9, kartkówka nr 9 (z zadań z listy 8 i ćwiczeń z listy 9)
24.05.2017: Lista nr 10, kartkówka nr 10 (z zadań z listy 9 i ćwiczeń z listy 10)
31.05.2017: Kolokwium nr 2 (z list 6-10)
7.06.2017: Lista nr 11, kartkówka nr 11 (z zadań z listy 10 i ćwiczeń z listy 11)
14.06.2017: Lista nr 12, nie ma kartkówki ani kolokwium


Egzamin (pisemny):

I termin: 30.06, godz. 14:00, sala HS.
II rermin: 1.09, godz. 9:00, sala HS.


Zadania z I terminu: test, zad. 1-3, zad 4-6.


Literatura pomocnicza:

Thomas Banchoff, John Wermer, Linear Algebra Through Geometry.
Bolesław Gdowski, Edmund Pluciński, Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej.
Bolesław Gleichgewicht, Algebra (rozdział o liczbach zespolonych).
Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas, Algebra liniowa 1.
Patrycja Piechaczek, Skrypt z Algebry Liniowej 1.
Jerzy Rutkowski, Algebra liniowa w zadaniach.
Barbara Szczepanska, Skrypt z Algebry Liniowej 2.