Algebra liniowa 1B (2015/2016)

Wykład: sroda 8-11, sala EM (Roman Wencel)

Konwersatorium: czwartek 12-13, sala EM (Roman Wencel)

Ćwiczenia: czwartek 13-15, sala EM (Roman Wencel), sala 603 (Tomasz Elsner)

Konsultacje w okresie zajęć dydaktycznych: sroda 11:15-12:15, czwartek 9:00-10:00, pok. 502.

Konsultacje podczas sesji: 4.04, 5.02, 8.02, 16.02, 17.02 (godz. 7:45-8:45).

Uwaga: 1.02.2016 r. na częsci wykładu będzie konwersatorium.


Program wykładu oraz zasady zaliczenia ćwiczeń można znależć tutaj.


Ćwiczenia, listy zadań, kartkówki, kolokwia

8.10.2015: Lista nr 1, nie ma kartkówki
15.10.2015: Lista nr 2, kartkowka nr 1 (z list 1 i 2)
22.10.2015: Lista nr 3, kartkówka nr 2 (z list nr 2 i 3)
29.10.2015: Lista nr 4, kartkówka nr 3 (z list nr 3 i 4)
5.11.2015: Lista nr 5, kartkówka nr 4 (z list nr 4 i 5)
12.11.2015: Lista nr 6, kartkowka nr 5 (z list nr 5 i 6)
19.11.2015: Kolokwium nr 1 (z list nr 1-6). Tutaj kolokwium nr 1 z ubiegłego roku (rok temu inaczej niż obecnie oznaczałem macierze przekształceń w bazach).
26.11.2015: Lista nr 7, kartkówka nr 6 (z listy nr 7)
3.12.2015: Lista nr 8, kartkowka nr 7 (z list nr 7 i 8)
10.12.2015: Lista nr 9, kartkówka nr 8 (z list nr 8 i 9)
17.12.2015: Lista nr 10, kartkówka nr 9 (z list nr 9 i 10)
7.01.2016: Lista nr 11, kartkówka nr 10 (z list nr 10 i 11)
14.01.2016: Lista nr 12, kartkówka nr 11 (z list nr 11 i 12)
21.01.2016: Kolokwium nr 2 (z list nr 7-12). Tutaj kolokwium nr 2 z ubiegłego roku
28.01.2016: Lista nr 13, wpisy, nie ma kartkówki


Egzamin (pisemny):

I termin: 5.02.2016, sala HS, poczatek o godz. 9:00.
II rermin: 17.02.2016, sala EM, poczatek o godz. 9:00.


Literatura pomocnicza:

Thomas Banchoff, John Wermer, Linear Algebra Through Geometry.
Lech Jankowski, Grzegorz Szkapiak, Algebra Liniowa.
Patrycja Piechaczek, Skrypt z Algebry Liniowej 1.
Barbara Szczepanska, Skrypt z Algebry Liniowej 2.
A.I. Kostrikin, Wstęp do algebry
Jerzy Rutkowski, Algebra liniowa w zadaniach.
Zbiór zadań z algebry (pod redakcja A.I. Kostrikina)