Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: sroda 11:00-12:00, czwartek 16:15-17:15, pok. 502.  • Algebra liniowa 2 - sem. zimowy 2017/2018
  • Algebra liniowa 1 - sem. letni 2016/2017
  • Rzeczywista geometria algebraiczna - sem. letni 2014/2015
  • Algebra liniowa 1B - sem. zimowy 2015/2016
  • Algebra 1B - sem. zimowy 2012/2013
  • Wstęp do matematyki dyskretnej - sem. letni 2009
  • Wybrane zagadnienia kombinatoryki (wykład monograficzny) - sem. letni 2009
  • Teoretyczne podstawy informatyki - sem. letni 2015/2016
  • Struktury o-minimalne (wykład monograficzny) - sem. letni 2009/2010
  • Latex - laboratorium