Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: 12:00-14:00, pok. 502.  • Struktury o-minimalne (wykład monograficzny) - sem. zimowy 2018/2019
  • Algebra liniowa 2 - sem. zimowy 2017/2018
  • Algebra liniowa 1 - sem. letni 2016/2017
  • Rzeczywista geometria algebraiczna - sem. letni 2014/2015
  • Algebra liniowa 1B - sem. zimowy 2015/2016
  • Algebra 1B - sem. zimowy 2012/2013
  • Wstęp do matematyki dyskretnej - sem. letni 2009
  • Wybrane zagadnienia kombinatoryki (wykład monograficzny) - sem. letni 2009
  • Teoretyczne podstawy informatyki - sem. letni 2015/2016
  • Latex - laboratorium