Wybrane zagadnienia kombinatoryki - wykład monograficzny

 • Lista nr 1

 • Lista nr 2

 • Lista nr 3

 • Lista nr 4

 • Lista nr 5

 • Lista nr 6

 • Lista nr 7

 • Lista nr 8

 • Lista nr 9 • Wykład zasadniczo będzie opierał się na rozdziałach 4-8 książki W.Lipskiego i W.Marka pt. "Analiza kombinatoryczna". W ciagu semestru zostaną poruszone następujące tematy: (a) własności podziałowe, (b) twierdzenia minimaksowe i systemy reprezentantów, (c) zlicznie orbit pewnych grup, (d) konfiguracje kombinatoryczne, (e) kody korygujące błędy. Ocena z zaliczenia będzie uzależniona od Państwa aktywności przy rozwiązaywaniu zadań z list.


  Roman Wencel