Wstęp do matematyki dyskretnej

Przybliżony program wykładu:

1. Podstawowe zasady kombinatoryczne.
2. Współczynniki kombinatoryczne (symbol Newtona, liczby Stirlinga, liczby Bella i in.).
3. Własności permutacji zbiorów skończonych.
4. Podziały zbiorów, podziały liczb.
5. Metoda funkcji tworzących.
6. Elementy teorii grafów.
7. Algebra incydencji i twierdzenia inwersyjne.

 • Lista nr 1

 • Lista nr 2

 • Lista nr 3

 • Lista nr 4

 • Lista nr 5

 • Lista nr 6

 • Lista nr 7


 • Podstawę do zaliczenia ćwiczeń stanowić będą wyniki kolokwiów (3 w ciągu całego semestru). Na ocenę 3.0 należy uzyskać przynajmniej 45 procent maksymalnej liczby punktów, na ocenę 3.5: 55 procent itd. Osobom, które przekroczą czterdziestopięcioprocentowy próg na zaliczenie i będą aktywne podczas ćwiczeń, ćwiczeniowiec może podnieść ocenę o pół stopnia.

  Egzamin odbędzie się 29.06 o godz. 9:00 w sali WS.  Roman Wencel