O mnie

Jestem adiunktem w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Swoją pracę doktorską pt. "Bounded invariant equivalence relations" obroniłem również tutaj, pod opieką prof. Krzysztofa Krupińskiego.

Do końca roku akademickiego 2018/2019 jestem na stażu podoktorskim w Instytucie Einsteina Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (gdzie jestem stypendystą w programie Lady Davis, a moim opiekunem jest Itay Kaplan).

Moje obecne zainteresowania naukowe dotyczą mocy borelowskich silnego typu Lascara oraz innych niezmienniczych relacji równoważności, oraz ogólniej, związków topologii, deskryptywnej teorii mnogości i dynamiki topologicznej z teorią modeli.

Można skontaktować się ze mną pod adresem tomasz.rzepecki@math.uni.wroc.pl.

Moje CV: pdf

Moje profile: Google Scholar ResearchGate

moje zdjęcie