O mnie

Jestem adiunktem w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Swoją pracę doktorską pt. "Bounded invariant equivalence relations" obroniłem również tutaj, pod opieką prof. Krzysztofa Krupińskiego.

Moje obecne zainteresowania naukowe dotyczą mocy borelowskich silnego typu Lascara oraz innych niezmienniczych relacji równoważności, oraz ogólniej, związków topologii, deskryptywnej teorii mnogości i dynamiki topologicznej z teorią modeli.

Można skontaktować się ze mną pod adresem tomasz.rzepecki@math.uni.wroc.pl.

Moje CV: pdf

Moje profile: Google Scholar ResearchGate

moje zdjęcie