http://www.WizBrother.com/
INSTYTUT MATEMATYCZNY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
languages EN PL Webmail
dot
logo  
dot
Dla kandydatów
dot
Studia
dot
Studenci
dot
Aktualności
dot
Ogłoszenia
dot
Popularyzacja mat.
dot
 
dot
Instytut
dot
Badania naukowe
dot
Redagujemy
dot
Biblioteka
dot
Nasze sukcesy
dot
Linki
dot
dot

Semestr II rok akademicki 2006/2007 9 marca 2007

LEGENDA:

- gwiazdka przy liczbie godzin (wykładów/ćwiczeń/laborat.) oznacza wymiar semestralny,

- z,b,e,i,t,n oznaczają nazwy specjalności; O oznacza brak specjalności (semestry I-III),

- podkreślenia przy z,b,e,i,t,n oznaczają przedmiot podstawowy do wyboru dla danej specjalności.

wykład
Algebra B2 godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład P. Kowalski wt. 16-18 604

ćw P. Kowalski wt. 18-20 604
Algebra liniowa A2 godzin: 3/2/0, egz 9 p. dla: O z b e i t n

wykład M. Grech pon. 9-12 HS

ćw K. Dymara śr. 8-10 EM

ćw M. Grech śr. 8-10 HS

konw M. Grech śr. 10-11 605
Algebra liniowa B2 godzin: 3/2/0, egz 9 p. dla: O z b e i t n

wykład P. Śniady pon. 9-12 WS

ćw P. Śniady śr. 8-10 WS

konw P. Śniady pon. 8-9 WS
Algorytmy i struktury danych 1 godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i n

wykład A. Kisielewicz pon. 10-12 601

ćw A. Kisielewicz pon. 12-14 606
Analityczna teoria liczb godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład T. Pezda wt. 10-12 602

ćw T. Pezda wt. 12-14 602
Analiza funkcjonalna 2 godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład P. Biler pon. 10-12 606

ćw P. Biler wt. 8-10 606
Analiza matematyczna A2 godzin: 4/3/0, egz 12 p. dla: O z b e i t n

wykład J. Wróblewski wt. 8-10, czw. 13-15 HS

ćw J. Wróblewski pon. 12-14, wt. 10-11 HS

ćw Z. Rzeszotnik pon. 12-14, wt. 10-11 WS

konw J. Wróblewski wt. 11-12 HS
Analiza matematyczna B2 godzin: 4/3/0, egz 12 p. dla: O z b e i t n

wykład P. Głowacki wt. 8-10, czw. 13-15 WS

ćw P. Głowacki pon. 14-16, czw. 12-13 WS

ćw D. Buraczewski pon. 14-16, czw. 12-13 HS

konw P. Głowacki pon. 16-17 605
Analiza przeżycia godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: b e

wykład Z. Palmowski czw. 16-18 605

ćw P. Kisowski pon. 16-18 EM

ćw Z. Palmowski pt. 12-14 605
Analiza rzeczywista i całki singularne godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład J. Dziubański czw. 12-14 105 (I. Inf.)

ćw J. Dziubański wt. 14-16 B
Arytmetyka z teorią liczb godzin: 3/2/0, egz 9 p. dla: O b e i n

wykład W. Więsław śr. 12-15 WS

ćw W. Więsław czw. 15-17 EM
Bazy danych godzin: 2/1/1, egz 6 p. dla: z b e i t n zapisy pod lab

wykład P. Kawa wt. 12-14 601

ćw M. Sabok śr. 14-16 605 co 2 tyg.

lab J. Gismatulin czw. 14-16 411 co 2 tyg.

lab M. Sabok pon. 14-16 411 co 2 tyg.

lab M. Sabok śr. 14-16 411 co 2 tyg.
Całkowanie stochastyczne godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład W. Krakowiak pon. 8.30-10 603

ćw W. Krakowiak śr. 8.30-10 603
Ekonometria 1 godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: b e i n

wykład R. Urban czw. 12-14 EM

ćw R. Urban czw. 14-16 601

ćw R. Urban wt. 12-14 605
Elementarna analiza danych godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i n

wykład A. Dąbrowski pon. 14-16 A

ćw M. Skolimowska-Kulig czw. 14-16 605

ćw M. Skolimowska-Kulig wt. 14-16 EM
Finanse i bankowość godzin: 2/1/0, egz 5 p. dla: e

wykład J. Jakubczyc pt. 8-9.30 amfiteatr BC ul. Więzienna

ćw M. Chrycaj śr. 15-17 603 co2 tyg./od 28.02.

ćw M. Chrycaj śr. 17-19 603 co 2 tyg./od 28.02.
Funkcje rzeczywiste godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład E. Damek pon. 8-10 604

ćw E. Damek czw. 8-10 604
Genomika godzin: 1/2/0, egz 6 p. dla: b

wykład P. Mackiewicz pon. 12-13.30 201, ul.

Przybyszewskiego

ćw P. Mackiewicz pon. 13.30-16.30 196, ul.

Przybyszewskiego
Geometria elementarna 1 godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: O b e i n

wykład B. Hajduk pt. 12-14 WS

ćw P. Zawiślak pt. 10-12 HS

ćw B. Hajduk pt. 10-12 WS
Grupy algebraiczne godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład P. Kowalski pon. 16-18 604

ćw P. Kowalski pon. 18-20 604
Komputer w szkole 1 godzin: 1/0/2, egz 4 p. dla: n zapisy pod lab

wykład K. Omiljanowski pon. 13-14 A

lab K. Omiljanowski pon. 16-18 410

lab M. Śliwiński pon. 18-20 410
Matematyczne podstawy analizy finansowej godzin: 2/0/0, egz 4 p. dla: e

wykład A. Ćwiąkała-Małys śr. 16-18 HS
Metoda reprezentacyjna godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i n

wykład B. Kopociński śr. 10-12 607

ćw B. Kopociński wt. 8-10 607
Metody numeryczne 2 godzin: 2/0/2, egz 6 p. dla: z b e i n zapisy pod lab

wykład K. Tabisz śr. 10-12 WS

lab M. Paluszyński pon. 8-10 416

lab M. Paluszyński wt. 14-16 416
Modele dyskretne matematyki finansowej godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i n

wykład W. Krakowiak śr. 10-12 EM

ćw J. Zwierz czw. 12-14 B
Modele liniowe i planowanie doswiadczeń godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład J. Bartoszewicz pon. 10-12 B

ćw M. Benduch śr. 10-12 606
Modele stochastyczne godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i n

wykład I. Kopocińska wt. 10-12 605

ćw I. Kopocińska śr. 8-10 605
Podstawy prawa dla ekonomistów godzin: 2/1/0, egz 5 p. dla: e

wykład A. Śmigaj pt. 10-12 B

ćw M. Koronkiewicz czw. 16-18 B co 2 tyg.

ćw A. Piotrowska czw. 16-18 B co 2 tyg.
Procesy gaussowskie godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład K. Dębicki czw. 14-16 606

ćw K. Dębicki czw. 16-18 606
Programowanie komputerów godzin: 1/0/3, egz 6 p. dla: n zapisy pod lab

wykład E. Kołczyk czw. 12-13 417

lab E. Kołczyk czw. 13-16 417
Psychologia dla nauczycieli godzin: 2/2/0, egz 5 p. dla: n

wykład J. Piskorz wt. 12-14 604

ćw E. Małkiewicz wt. 14-16 604
Rachunek prawdopodobieństwa A godzin: 3/2/0, egz 9 p. dla: b e i n

wykład R. Szekli śr. 12-15 HS

ćw P. Lorek czw. 12-14 A

ćw M. Majsnerowska pon. 12-14 B

ćw R. Szekli wt. 14-16 A
Rachunek prawdopodobieństwa B2 godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e t n

wykład Z. Jurek pon. 14-16 606

ćw Z. Jurek pon. 16-18 606
Rozmaitości różniczkowalne godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład J. Dymara pt. 8-10 604

ćw T. Elsner pt. 10-12 711
Równania różniczkowe A1 godzin: 3/2/0, egz 9 p. dla: b e i n

wykład A. Raczyński czw. 9-12 HS

ćw A. Raczyński czw. 12-14 607

ćw M. Kieca pon. 10-12 EM

ćw J. Zienkiewicz wt. 14-16 605
Równania różniczkowe B1 godzin: 3/2/0, egz 9 p. dla: z b e i t n

wykład G. Karch śr. 10-13 604

ćw G. Karch pon. 10-12 604
Statystyka matematyczna godzin: 3/2/0, egz 9 p. dla: z b e i t n

wykład J. Bartoszewicz śr. 10-13 601

ćw M. Skolimowska-Kulig śr. 13-15 601

ćw M. Skolimowska-Kulig wt. 12-14 EM
Szeregi czasowe godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i n

wykład W. Szczotka czw. 8-10 601

ćw W. Szczotka wt. 10-12 B
Szeregi i transformata Fouriera godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład R. Szwarc wt. 14-16 WS

ćw R. Szwarc czw. 14-16 A
Teoretyczne podstawy informatyki godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i n

wykład L. Newelski wt. 8-10 A

ćw L. Newelski czw. 12-14 601

ćw L. Newelski wt. 10-12 A
Teoria eksperymentu godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: b e i n

wykład K. Topolski śr. 13-15 EM

ćw M. Benduch czw. 10-12 B

ćw M. Benduch pt. 10-12 605
Teoria gier godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i n

wykład I. Królak wt. 8-10 EM

ćw A. Krystek wt. 14-16 601

ćw A. Krystek wt. 16-18 605
Teoria grafów godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: O z b e i t n

wykład A. Kisielewicz wt. 14-16 603

ćw M. Grech pon. 12-14 605
Teoria procesów stochastycznych godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład A. Bendikow śr.. 12-14 603

ćw A. Bendikow czw. 12-14 711
Wprowadzenie do teorii zbiorów godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: O b e i n

wykład J. Kraszewski pt. 8-10 607

ćw J. Kraszewski pt. 10-12 607
Wstęp do ekonomii godzin: 2/2/0, egz 5 p. dla: e

wykład W. Nowak wt. 16-18 EM

ćw W. Nowak śr. 15-17 A

ćw W. Nowak śr. 17-19 A
Wstęp do matematyki dyskretnej godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: O z b e i t n

wykład R. Wencel śr. 10-12 B

ćw R. Wencel pt. 9-11 EM
Wstęp do teorii aproksymacji godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład Y. Kryakin śr. 14-16 602

ćw Y. Kryakin śr. 12-14 602
Wstęp do teorii niekomutatywnej probabilistyki godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z b e i t n

wykład M. Bożejko wt. 16-18 606

ćw M. Bożejko śr. 14-16 606
Wstęp do teorii prawdopodobieństwa godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: b e i n

wykład Z. Jurek pon. 10-12 A

ćw B. Jasiulis pon. 8-10 A
Wstęp do topologii A godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: O b e i n

wykład K. Omiljanowski wt. 12-14 A

ćw K. Omiljanowski śr. 8-10 B
Wstęp do topologii B godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: O z b e i t n

wykład G. Plebanek czw. 10-12 A

ćw P. Borodulin-Nadzieja pon. 12-14 604

ćw G. Plebanek pon. 12-14 601
Wstęp do zastosowań analizy falkowej godzin: 2/1/1, egz 6 p. dla: z b e i n zapisy pod lab

wykład M. Paluszyński śr. 8-10 A

ćw M. Paluszyński pon. 11-12 711

lab M. Paluszyński pon. 10-11 417

w. niekier
Ekonomika integracji europejskiej godzin: 2/0/0, egz 4 p. dla: O z b e i t n przed. uzup.

w. niekier W. Szmyt wt. 18-20 145 (Inst. Chemii) do upr. ped.
Kultura języka godzin: 2/1/0, zal 4 p. dla: O z b e i t n

w. niekier J. Miodek śr. 10-12 HS

ćw I. Seiffert pt. 12-14 601 2 gr./ co 2 tyg.
Psychologia dla nauczycieli godzin: 2/2/0, egz 5 p. dla: O z b e i t

w. niekier J. Piskorz wt. 12-14 604

ćw E. Małkiewicz wt. 14-16 604
Wstęp do ekonomii godzin: 2/2/0, egz 5 p. dla: O z b i t n

w. niekier W. Nowak wt. 16-18 EM

ćw W. Nowak śr. 15-17 A

ćw W. Nowak śr. 17-19 A
Wstęp do socjologii godzin: 2/1/0, zal 4 p. dla: O z b e i t n

w. niekier J. Makaro śr. 15.15-16.45 601

ćw E. Kwiatkowska śr. 16.55-18.25 601 2 gr./co 2 tyg.

ćw E. Kwiatkowska śr. 18.30-20.00 601 co 2 tyg.

w. monogr.
Algorytmy optymalizacji dyskretnej godzin: 2/1/0, egz 6 p. dla: e

w. monogr. G. Plebanek pon. 14-16 B

ćw G. Plebanek pon. 16-17 B
Asymptotic theory for representation and chacters godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z t
of symmetric group

w. monogr. A. Hora pon., śr. 16-18 WS

ćw M. Bożejko wt. 14-16 606
Budynki Titsa godzin: 2/1/0, egz 6 p. dla: t

w. monogr. J. Dymara czw. 10-12 601

ćw J. Dymara czw. 12-13 605
Dokładne stałe w analizie klasycznej godzin: 2/1/0, egz 6 p. dla: z i t n

w. monogr. Y. Kryakin wt. 14-16 711

ćw Y. Kryakin wt. 16-17 711
Harmonic analysis and special functions related to godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z t
root systems

w. monogr. J. Anker wt, czw. 16-18 WS

ćw E. Damek czw. 14-16 604
Return probabilities of random walks and godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z t
isoperimetric inequalities in

w. monogr. C. Pittet wt., czw. 16-18 WS

ćw E. Damek czw. 14-16 604
Teoria fluktuacji procesów Levy'ego i błądzeń godzin: 2/1/0, egz 6 p. dla: z b e i t n
losowych

w. monogr. Z. Palmowski pon. 13-15 711

ćw Z. Palmowski pon. 15-16 711
Topologia symplektyczna godzin: 2/1/0, egz 6 p. dla: t

w. monogr. B. Hajduk pt. 14-16 607

ćw B. Hajduk pt. 16-17 607
Układy dynamiczne na miarach godzin: 2/2/0, egz 6 p. dla: z t

w. monogr. P. Szarek pon. 12-14 603

ćw P. Szarek wt. 10-12 603

seminarium
Proseminarium 1 godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: z

seminarium T. Rolski czw. 12-14 604

semin. przegl.
Dynamika holomorficzna godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: z t

semin. przegl. P. Przytycki śr. 12-14 606
Ekspertyza statystyczna godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: z b e

semin. przegl. A. Dąbrowski czw. 14-16 B
Matematyka konkretna godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: i t

semin. przegl. Y. Kryakin wt. 8-10 603
Teoria węzłów godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: t

semin. przegl. K. Dymara śr. 10-12 602
Zastosowania matematyki 2 godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: z b

semin. przegl. I. Kopocińska czw. 10-12 603

semin. magisterskie
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: n V n

semin. A. Wojciechowska pon. 14-16 607
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: i IV i

semin. D. Buraczewski czw. 10-12 606
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: b V b

semin. K. Topolski czw. 10-12 605
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: e V e

semin. B. Mincer śr. 14-16 604
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: e IV e

semin. B. Hajduk czw. 14-16 607
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: e V e

semin. W. Młotkowski śr. 14-16 B
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: n IV n

semin. J. Kraszewski śr. 12-14 711
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: e V e

semin. W. Młotkowski pon. 14-16 601
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: b IV b

semin. A. Dąbrowski czw. 12-14 603
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: i V i

semin. K. Tabisz wt. 12-14 606
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: e IV e

semin. I. Królak pon. 12-14 607
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: e V e

semin. M. Majsnerowska pon. 14-16 603
Seminarium magisterskie godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: b IV b

semin. K. Topolski śr. 15-17 EM

lab. komp.
Laboratorium programowania 1 godzin: 0/0/2, zal 4 p. dla: z b e i t n zapisy pod lab

lab. komp. .. . . . . . . . . .

lab A. Morawiec pt. 14-16 417
Laboratorium statystyczne 1 godzin: 0/1/2, zal 4 p. dla: z zapisy pod lab

lab. komp. A. Dąbrowski pon. 12-13 EM

lab M. Czystołowski wt. 14-16 410
Pracownia statystyczna 1 godzin: 0/1/2, zal 3 p. dla: b e i n zapisy pod lab

lab. komp. K. Topolski śr. 12-13 EM

lab K. Topolski czw. 14-16 410

lab Z. Puchała pon. 14-16 410

lab R. Urban śr. 17-19 410

lab D. Sydor wt. 10-12 410

lab Z. Puchała wt. 12-14 410

lab P. Błażej wt. 8-10 410
Projekt programistyczny godzin: 0/0/1, zal 6 p. dla: z b e i t n

lab. komp. .. . . . . . . . . .

lab K. Tabisz śr. 13-14 416

lab A. Morawiec śr. 13-14 411

kurs zawodowy
Emisja głosu godzin: 0/1/0, zal 1 p. dla: n

kurs zawodowy A. Peisert pt. 10-11 601
Emisja głosu godzin: 0/1/0, zal 1 p. dla: n

kurs zawodowy A. Peisert pt. 11-12 601
Rynek ubezpieczeniowy i finansowy godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: z e

kurs zawodowy P. Klusik wt. 10-12 EM
Rynek ubezpieczeniowy i finansowy godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: z e

kurs zawodowy P. Klusik czw. 10-12 EM
Zarządzanie personelem 2 godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: e

kurs zawodowy K. Piwowar pon. 17-19 607

kurs narz. inf.
ACCESS godzin: 0/0/1, zal 1 p. dla: z b e i t n

kurs narz. inf. A. Morawiec śr. 14-15 410
Aplikacje bazodanowe w Visual Basic godzin: 0/0/2, zal 3 p. dla: i

kurs narz. inf. K. Lemańska czw. 17-19 417
Cyfrowa analiza sygnałów biomedycznych 2 godzin: 0/0/2, zal 3 p. dla: b

kurs narz. inf. J. Jernajczyk czw. 12-14 416
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów godzin: 0/0/2, zal 3 p. dla: i

kurs narz. inf. J. Jernajczyk wt. 12-14 416
EXCEL godzin: 0/0/1, zal 1 p. dla: z b e i t n

kurs narz. inf. A. Morawiec pon. 14-15 417
Finansowe i statystyczne narzędzia Excela godzin: 0/0/2, zal 3 p. dla: z b e zapisy pod lab

kurs narz. inf. .. . . . . . . . . .

lab S. Godbole pon. 10-12 410

lab S. Godbole pon. 12-14 410

lab S. Godbole wt. 14-16 417
HTML godzin: 0/0/1, zal 1 p. dla: z b e i t n

kurs narz. inf. A. Morawiec czw. 17-18 416
Modelowanie grafiki trójwymiarowej godzin: 0/0/2, zal 3 p. dla: z b e i t n

kurs narz. inf. W. Hebisch śr. 8-10 416
Multimedia w sieci - projekt programistyczny godzin: 0/0/2, zal 3 p. dla: i

kurs narz. inf. J. Jernajczyk wt. 10-12 417
Praktyka programowania - teoria liczb godzin: 0/0/2, zal 2 p. dla: z b e i t n

kurs narz. inf. A. Morawiec czw. 15-17 416
Visual Basic - aplikacje, syst. raport. do analizy godzin: 0/0/2, zal 3 p. dla: e zapisy pod lab
przychod. i kosztów

kurs narz. inf. .. . . . . . . . . .

lab R. Śliwa wt. 16-18 410

lab R. Śliwa wt. 18-20 410
Wprowadzenie do laboratorium komputerowego godzin: 0/0/20*, zal 2 p. dla: O z b e i t n zapisy pod lab

kurs narz. inf. .. . . . . . . . . .

lab M. Łuczyk czw. 17-19 410

lab K. Porembski pon. 12-14 417

lab K. Porembski pon. 15-17 417

lab M. Łuczyk pon. 17-19 417

lab K. Porembski pt. 8-10 417

lab K. Porembski śr. 16-18 417

lab K. Porembski wt. 12-14 417

lab M. Łuczyk wt. 18-20 417
Wprowadzenie do LATEXA godzin: 0/0/1, zal 1 p. dla: z b e t n

kurs narz. inf. K. Selwat śr. 10-11 416
Wprowadzenie do pakietu MS Office godzin: 0/0/2, zal 2 p. dla: z b e n

kurs narz. inf. K. Selwat śr. 14-16 417

konwersatorium
Konwersatorium dydaktyczne - Kalkulatory godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: n
graficzne

konwersatorium M. Mikołajczyk pon. 10-12 607
Konwersatorium dydaktyczne- Kalkulatory graficzne godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: n

konwersatorium M. Mikołajczyk śr. 16-18 607

ćwicz.
Dydaktyka matematyki godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: n naucz.

ćwicz. M. Mikołajczyk pon. 14-16 604
Metodyka nauczania matematyki 2 godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: n naucz.

ćwicz. A. Wojciechowska czw. 12-14 602
Metodyka nauczania matematyki 3 godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: n naucz.

ćwicz. M. Zakrzewski wt. 14-16 602
Metodyka nauczania matematyki 3 godzin: 0/2/0, zal 0 p. dla: upraw.

ćwicz. M. Zakrzewski wt. 16-18 602
Praktyka śródroczna w GIM godzin: 0/4/0, zal 0 p. dla: n

ćwicz. .. . . . . . . . . .
Praktyka śródroczna w SP (40h mat. + 20h inf.) godzin: 0/4/0, zal 0 p. dla: n

ćwicz. .. . . . . . . . . .
Praktyka śródrocznaw SP godzin: 0/4/0, zal 3 p. dla: n

ćwicz. .. . . . . . . . ..
Wprowadzenie do dydaktyki matematyki godzin: 0/2/0, zal 3 p. dla: n

ćwicz. A. Hoffmann pon. 10-12 602
LEGENDA:
- gwiazdka przy liczbie godzin (wykładów/ćwiczeń/laborat.) oznacza wymiar semestralny,
- z,b,e,i,t,n oznaczają nazwy specjalności; O oznacza brak specjalności (semestry I-III),
- podkreślenia przy z,b,e,i,t,n oznaczają przedmiot podstawowy do wyboru dla danej specjalności.
 
dot
STRONA GŁÓWNA  |   SZUKAJ  |  

pl. Grunwaldzki 2/4,   50-384 Wrocław   POLSKA
tel.: (+48) 71 37 57 401,  fax (+48) 71 37 57 429,  e-mail: dyrekcja@math.uni.wroc.pl