Spis treści: Matematyka, informatyka (Git, Unix/Bashs) inne.

Strona Remigiusz Suwalskiego. Główna, bo niby jaka inna?

Zastanawiam się, o czym powinna traktować ta strona - ponieważ cierpię na brak lepszych pomysłów, niech zawiera po prostu użyteczne, przynajmniej dla mnie, hiperłącza. Ale, ale. Kiedyś być może zostanie wzbogacona o dodatkowe treści (strona w ciągłym przygotowaniu...)! Konstruktywna krytyka jak zawsze jest mile widziana.

Matematyka

Moimi głównymi zainteresowaniami są liczby p-adyczne, alternatywne wobec liczb rzeczywistych rozszerzenie liczb wymiernych, będące jednocześnie najprostszym ciałem niearchimedesowym. Ciała te charakteryzują się przede wszystkim dziwną geometrią (każdy punkt kuli jest jej środkiem, a wszystkie trójkąty są równoramienne), są przy tym ciekawsze z punktu widzenia algebry (patrz także: granice odwrotne, lemat Hensela-Rychlika, charakter Teichmuellera, itd.). Poza tym fascynuje mnie teoria węzłów, dział teoriomnogościowej topologii - a dokładniej jej kombinatoryczne aspekty. Niestety, polskojęzyczne materiały poświęcone tym zagadnieniom albo są bardzo trudno dostępne, albo nie ma ich wcale. Z tego względu postanowiłem przygotować coś na własną rękę.

W miarę gotowy do czytania jest już skrypt wprowadzający do teorii węzłów. To wciąż wersja robocza, nie powinna jednak zawieraż wielu błędów. Jestem świadom, że te z pewnością gdzieś są i będę wdzięczny każdemu, kto mnie o nich poinformuje. Na przykład korzystając z adresu mojej elektronicznej poczty: klik!. Kod źródłowy dostępny jest za darmo na moim GitHubie. Kilka przykładowych stron (kliknij, aby powiększyć):

Liczby p-adyczne: wykaz wszystkich materiałów im poświęconych, które udało mi się dotychczas wytropić (w przygotowaniu). Kilka słów kluczowych, żeby wyszukiwarki mnie lubiły: całka Volkenborna, szereg Mahlera, lemat Hensela, twierdzenie przygotowawcze Weierstraßa, twierdzenie Skolema-Mahlera-Lecha o rekurencjach.

Stworzyłem spis najczęściej spotykanych rozkładów prawdopodobieństwa z podziałem na dyskretne oraz ciągłe. Tam, gdzie tylko było to możliwe, opisałem doświadczenie losowe związane z danym rozkładem. W miarę możliwości podaję następujące parametry: gęstość, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja, skośność, kurtoza, funkcja tworząca, informacja Fishera. (w przygotowaniu)

Często spotykane równania różniczkowe wraz z rozwiązaniami. (w przygotowaniu)

Całki i pochodne: (w przygotowaniu)

Losowe hiperłącza: Notatki z wykładów, John Baez's Stuff Jakiś quandle JIS ciągi liczbowe Diehard tekst Jakiś Flipper Stacks project, Topological atlas, https://mathoverflow.net/questions/38813/tying-knots-with-reflecting-lightrays Gridlink, Jakiś pakowanie Matheplanet Algebra liniowa Tiling countingt How not to sort Polytope Local number fields, Packing (Erich) Jakiś tekst Jakiś tekst Jakiś tekst Jakiś tekst Triangulacje Hamiltona, p-adic Hailstone, Jakiś tekst Youtube,

LaTeX: minimalistyczne notatki dla ludzi, którzy jeszcze nie umieją, ale chcą ◇

Informatyka

Git / systemy kontroli wersji

Mój .gitconfigInstaLooter, another API-less Instagram pictures and videos downloader ◇ The silver searcher, a code-searching tool similar to ack, but faster ◇ Youtube-dl, command-line program to download videos from YouTube.com and other video sites ◇ Jak zaprezentować własne repozytorium?Git koans by Steve Losh ◇ The most useful Git commands that I use often ◇ Basic Git commands by Atlassian ◇ Super useful need to know Git commands ◇ remote repo Git cheatsheetFlight rules for git: what to do when things go wrong ◇

Unixy/Bash

Wrocławski portal informatyczny. Grupa hakerska Sendbajt (1998) ◇ Build your own linux walks users through building a basic Linux distribution ◇ Unix recovery legend: have you ever left your terminal logged in, only to find when you came back to it that a (supposed) friend had typed "rm -rf ~/*" and was hovering over the keyboard with threats along the lines of "lend me a fiver 'til Thursday, or I hit return"? ◇ Commandline challenges is a web application that presents small shell challenges, where submissions are executed remotely in a Docker container ◇ Devhints Bash is a modest collection of cheatsheets @rstacruz have written ◇ Shellcheck, a static analysis tool for shell scripts ◇ Badwolf, a Vim color scheme ◇ Kurs MySQL (Mirosław Zelent, youtube) ◇ The Complete Ethical Hacking Course: Beginner to Advanced! (youtube) ◇ Reddit

Python

Exterminate, break Python programs with a single import ◇

Docker

?

Haskell

Haddock HUnit QuickCheck Atom.IO

Inne

Ageno default typography is a basic typography CSS file which can be included in your standard blog posts and static pages ◇ Technical interview in HaskellTestdriven Microservices with Docker, Flask, and React ◇ Pagespeed is an optimization tool ◇ Aircrack-ng is a complete suite of tools to assess WiFi network security. ◇ The complete ethical hacking course (Beginner to advanced, youtube) ◇ How to set up world-class continuous deployment using free hosted tools? ◇ Potezny regexOdwracacz regexowAsk Myriam: Diablo 3

Różne dziwne

Niemiecki

Germanin, bezpłatny serwis internetowy.

Chemia

Nowa Era 7, darmowy podręcznik ◇ Chemia ogólna, podręcznik AGH.

Mieszane

Radio [Złote przeboje]Manchu (kostka Rubika) ◇ Forbot (blog poświęcony robotyce) ◇ Strona rozponająca flagi

Paleta kolorów: Midnight Blue (#124090), Deep Sky Blue (#00C6FD), Dim Gray (#676F78), Gray (#A7B9BE), Light Gray (#D5D7D8), Snow (#FDFDFD),

Latest revision: a8c81b2d99a7270ea781795aca79e87696006abe (Add some Haskell 2018-03-13 08:44:26 +0100)