Strona Remigiusz Suwalskiego. Główna, bo niby jaka inna?

Zastanawiam się, o czym powinna traktować ta strona - ponieważ cierpię na brak lepszych pomysłów, niech zawiera po prostu użyteczne, przynajmniej dla mnie, hiperłącza. Ale, ale. Kiedyś być może zostanie wzbogacona o dodatkowe treści (strona w ciągłym przygotowaniu...)! Konstruktywna krytyka jak zawsze jest mile widziana.

Moimi głównymi zainteresowaniami są liczby p-adyczne, alternatywne wobec liczb rzeczywistych rozszerzenie liczb wymiernych, będące jednocześnie najprostszym ciałem niearchimedesowym. Ciała te charakteryzują się przede wszystkim dziwną geometrią (każdy punkt kuli jest jej środkiem, a wszystkie trójkąty są równoramienne), są przy tym ciekawsze z punktu widzenia algebry (patrz także: granice odwrotne, lemat Hensela-Rychlika, charakter Teichmuellera, itd.). Poza tym fascynuje mnie teoria węzłów, dział teoriomnogościowej topologii - a dokładniej jej kombinatoryczne aspekty. Niestety, polskojęzyczne materiały poświęcone tym zagadnieniom albo są bardzo trudno dostępne, albo nie ma ich wcale. Z tego względu postanowiłem przygotować coś na własną rękę.

W miarę gotowy do czytania jest już skrypt wprowadzający do teorii węzłów. To wciąż wersja robocza, nie powinna jednak zawieraż wielu błędów. Jestem świadom, że te z pewnością gdzieś są i będę wdzięczny każdemu, kto mnie o nich poinformuje. Na przykład korzystając z adresu mojej elektronicznej poczty: klik!. Kod źródłowy dostępny jest za darmo na moim GitHubie. Kilka przykładowych stron (kliknij, aby powiększyć):

Liczby p-adyczne: wykaz wszystkich materiałów im poświęconych, które udało mi się dotychczas wytropić (w przygotowaniu). Kilka słów kluczowych, żeby wyszukiwarki mnie lubiły: całka Volkenborna, szereg Mahlera, lemat Hensela, twierdzenie przygotowawcze Weierstraßa, twierdzenie Skolema-Mahlera-Lecha o rekurencjach.

Stworzyłem spis najczęściej spotykanych rozkładów prawdopodobieństwa z podziałem na dyskretne oraz ciągłe. Tam, gdzie tylko było to możliwe, opisałem doświadczenie losowe związane z danym rozkładem. W miarę możliwości podaję następujące parametry: gęstość, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja, skośność, kurtoza, funkcja tworząca, informacja Fishera. (w przygotowaniu)

Często spotykane równania różniczkowe wraz z rozwiązaniami. (w przygotowaniu)

Całki i pochodne: (w przygotowaniu)

Takie tam

Matematyka: Stacks project, Topological atlas, Notatki z wykładów, Triangulacje Hamiltona, Packing (Erich) p-adic Hailstone, Gridlink, Youtube, How not to sort Local number fields, Algebra liniowa Unixy: Build your own linux, Unix recovery legend Commandline challenges, Hacking guide, Wrocławski portal informatyczny Kurs SQL Technika: Chemia ogólna, Forbot Inne: Rozpoznawanie flag, Radio złote przeboje.