Spis treści: Matematyka, informatyka (Git, Unix/Bashs) inne.

Strona Remigiusz Suwalskiego. Główna, bo niby jaka inna?

Zastanawiam się, o czym powinna traktować ta strona - ponieważ cierpię na brak lepszych pomysłów, niech zawiera po prostu użyteczne, przynajmniej dla mnie, hiperłącza. Ale, ale. Kiedyś być może zostanie wzbogacona o dodatkowe treści (strona w ciągłym przygotowaniu...)! Konstruktywna krytyka jak zawsze jest mile widziana.

Matematyka

Moimi głównymi zainteresowaniami są liczby p-adyczne, alternatywne wobec liczb rzeczywistych rozszerzenie liczb wymiernych, będące jednocześnie najprostszym ciałem niearchimedesowym. Ciała te charakteryzują się przede wszystkim dziwną geometrią (każdy punkt kuli jest jej środkiem, a wszystkie trójkąty są równoramienne), są przy tym ciekawsze z punktu widzenia algebry (patrz także: granice odwrotne, lemat Hensela-Rychlika, charakter Teichmuellera, itd.). Poza tym fascynuje mnie teoria węzłów, dział teoriomnogościowej topologii - a dokładniej jej kombinatoryczne aspekty. Niestety, polskojęzyczne materiały poświęcone tym zagadnieniom albo są bardzo trudno dostępne, albo nie ma ich wcale. Z tego względu postanowiłem przygotować coś na własną rękę.

W miarę gotowy do czytania jest już skrypt wprowadzający do teorii węzłów. To wciąż wersja robocza, nie powinna jednak zawieraż wielu błędów. Jestem świadom, że te z pewnością gdzieś są i będę wdzięczny każdemu, kto mnie o nich poinformuje. Na przykład korzystając z adresu mojej elektronicznej poczty: klik!. Kod źródłowy dostępny jest za darmo na moim GitHubie. Kilka przykładowych stron (kliknij, aby powiększyć):

Liczby p-adyczne: wykaz wszystkich materiałów im poświęconych, które udało mi się dotychczas wytropić (w przygotowaniu). Kilka słów kluczowych, żeby wyszukiwarki mnie lubiły: całka Volkenborna, szereg Mahlera, lemat Hensela, twierdzenie przygotowawcze Weierstraßa, twierdzenie Skolema-Mahlera-Lecha o rekurencjach.

Stworzyłem spis najczęściej spotykanych rozkładów prawdopodobieństwa z podziałem na dyskretne oraz ciągłe. Tam, gdzie tylko było to możliwe, opisałem doświadczenie losowe związane z danym rozkładem. W miarę możliwości podaję następujące parametry: gęstość, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja, skośność, kurtoza, funkcja tworząca, informacja Fishera. (w przygotowaniu)

Często spotykane równania różniczkowe wraz z rozwiązaniami. (w przygotowaniu)

Całki i pochodne: (w przygotowaniu)

Losowe hiperłącza: Stacks project, Topological atlas, Jakiś quandle JIS ciągi liczbowe Diehard tekst Jakiś Flipper John Baez's Stuff Notatki z wykładów, https://mathoverflow.net/questions/38813/tying-knots-with-reflecting-lightrays Triangulacje Hamiltona, Packing (Erich) Jakiś tekst Jakiś tekst Jakiś tekst Jakiś tekst Jakiś tekst p-adic Hailstone, Gridlink, Youtube, How not to sort Local number fields, Algebra liniowa Jakiś pakowanie Matheplanet Tiling countingt Polytope

Informatyka

Git / systemy kontroli wersji

Mój .gitconfig https://thehftguy.com/2016/10/24/heres-how-to-make-a-good-github-project-for-your-resume/

Unixy/bash

Build your own linux, Jakiś bash Unix recovery legend Commandline challenges, Hacking guide, Wrocławski portal informatyczny Kurs SQL

Inne

Jakiś tekst Jakiś tekst Ageno CSS The Complete Ethical Hacking Course: Beginner to Advanced! https://www.youtube.com/watch?v=99JAI24Zd24 https://varvy.com/pagespeed/ Page speed optimization Jakiś Free CI

Różne dziwne

Niemiecki

Germanin

Chemia

Chemia nowej ery 7, Chemia ogólna,

Mieszane

Rozpoznawanie flag Radio złote przeboje. Forbot Manchu (kostka Rubika)