Sebastian Sydor, Analiza stochastyczna

 


	

Analiza stochastyczna

Wykład - czwartek 10.15-12.00, sala EM
Ćwiczenia - wtorek 12.15-14.00, sala 606
Wykłady:
 1. Proces stochastyczny, ruch Browna, procesy gaussowskie, ruch Browna w Rd
 2. Niezmiennicze własności ruchu Browna, rozkłady skończenie wymiarowe, twierdzenie Kołmogorowa o istnieniu procesu i o istnieniu ciągłej modyfikacji
 3. Filtracje, momenty zatrzymania, proces progresywnie mierzalny, wprowadzenie do martyngałów
 4. Nierówności maksymalne dla martyngałów z czasem ciągłym, wprowadzenie do twierdzeń o zbieżności
 5. Twierdzenie o zbieżności martyngałów prawie na pewno, jednostajna całkowalność
 6. Twierdzenie Dooba, zbieżność martyngałów w Lp, całka Riemanna-Stjeltjesa
 7. Całka Paleya-Wienera, procesy elementarne, przestrzeń martyngałów ciągłych całkowalnych z kwadratem
 8. Izomteryczna całka stochastyczna Ito, procesy prognozowalne, twierdzenie o zatrzymaniu całki stochastycznej
 9. Uogólnienie definicji całki stochastycznej na większą klasę procesów, martyngały lokalne
 10. Rozkład Dooba-Meyera, całka względem ciągłych martyngałów z procesów lokalnie całkowalnych z kwadratem
 11. Nawias skośny jako wariacja kwadratowa, nawias skośny dwóch procesów, twierdzenie o zbieżności zmajoryzowanej dla całek stochastycznych
Listy zadań: