Sebastian Sydor, Analiza stochastyczna

  


	

Analiza stochastyczna

Wykład - czwartek 14.15-16.00, sala A
Ćwiczenia - czwartek 16.15-18.00, sala A
Wykłady:
  1. Proces stochastyczny, tw. o ciągłej modyfikacji, filtracja, momenty zatrzymania, procesy progresywnie mierzalne
Listy zadań: