SEMINARIUM

Rownania rozniczkowe


Tematyka spotkan w roku akad. 2003-04:

17 listopada 2003r.
Michał Olech Niejednoznaczność rozwiązań układu Streatera w pierścieniach

1 grudnia 2003 r.
Grzegorz Karch Asymptotyka rozwiązań równania konwekcji-dyfuzji

5 stycznia 2004 r.
Andrzej Krzywicki Rownania eliptyczne wg. Abela