SEMINARIUM

Równania różniczkowe


Tematyka spotkań w roku akad. 2004-05:

4 pazdziernik 2004r.
Zaklad Rownan Rozniczkowych UWr. Wspomnienia z wyjazdow wakacyjnych.

18 pazdziernik 2004r.
Piotr Biler i Tadeusz Nadzieja Problem $8\pi$ w chemotaksji

25 pazdziernik 2004r.
Grzegorz Karch O niejednorodnych rownaniach filtracji

8 listopad 2004r.
Katarzyna Wojteczek Kwadratowe nierownosci calkowe drugiego rzedu

9 listopad 2004r.
Philippe Laurencot Self-similar solutions to the Smoluchowski coagulation equation

15 listopad 2004r.
Nikos Kavallaris Estimates of blow-up time for the solutions of some parabolic equations

29 listopad 2004r.
Yi Wang, Uniwersytet w Turku (Finlandia)
Dynamics of the type-K competitive Kolmogorov systems
and
Convergence in monotone and subhomogeneous systems on product Banach Space

6 grudzien 2004 r.
Jan GoncerzewiczLarge time behaviour of solutions of external domain problem for porous medium equation

13 grudzien 2004 r.
Katarzyna SzymanskaWybrane asymptotyczne zagadnienia brzegowe dla równan rózniczkowych zwyczajnych

3 styczen 2005 r.
Robert Stanczy Multiple solutions for some nonlinear elliptic equations

10 styczen 2005 r.
Piotr Mucha Analiza ukladu rownan Naviera-Stokesa z warunkami brzegowymi typu poslizgu

17 styczen 2005 r.
Michal Olech Istnienie i asymptotyka dla pewnego zagadnienia paraboliczno-eliptycznego

22 luty 2005 r.
Piotr Biler O pewnych zagadnieniach nielokalnych

28 luty 2005 r.
Grzegorz Karch O rownaniu KPZ z dyfuzja fraktalna

8 marzec 2005 r.
Michal Olech Istnienie i asymptotyka dla pewnego zagadnienia paraboliczno-eliptycznego

14 marzec 2005 r.
Piotr Biler Zagadnienie $8\Pi$ w chemotaksji - ciag dalszy

21 marzec 2005 r.
Alfred Witkowski O roznych srednich

11 kwiecien 2005 r.
Nikos Kavallaris On the blow-up of the thermistor problem

18 kwiecien 2005 r.
Herbert Gajewski A descent method for energy functionals

25 kwiecien 2005 r.
Miroslaw Lachowicz Polgrupy stochastyczne i rownania typu chemotaksji

9. maja 2005 r.
Wojciech Zajaczkowski Stabilnosc rozwiazan osiowo-symetrycznych i dwuwymiarowych dla rownan Naviera-Stokesa

16. maja 2005 r.
Piotr Biler, Michal Olech Zastosowanie nierownosci typu Lojasiewicza do rownan ewolucyjnych

23. maja 2005 r.
Wojbor Woyczynski O pewnych problemach w teorii procesow stochastycznych i pol losowych zwiazanych z nieliniowymi rownaniami czastkowymi

16. maja 2005 r.
Piotr Biler, Michal Olech Zastosowanie nierownosci typu Lojasiewicza do rownan ewolucyjnych - ciag dalszy