SEMINARIUM
Zakładu Równań Różniczkowych IM UWr.Tematyka spotkań w roku akad. 2008 - 20098. wrzesnia 2008 r.
M. E. Schonbek (10:15-11:00)

Questions on polymeric equations


L. Brandolese (11:15-12:00)

Fine properties of self-similar solutions to the Navier-Stokes system


R. Stanczy (14:00-14:30)

Equations with coercive bilinear forms


A. Raczynski (14:45-15:15)

Dynamics of sticky particles


Piotr Biler (15:30-16:00)

On the Feller test for nonlinear parabolic equations


6. pazdziernika 2008 r.
Dominika Pilarczyk

Asymptotyczna stabilnosc osobliwego rozwiazania nieliniowego rownania ciepla


Na tym spotkaniu podzielimy sie rowniez wspomnieniami z wakacyjnych kursow i konferencji.

Wersja *.doc tego ogloszenia

13. pazdziernika 2008 r.
Piotr Biler

Test Fellera a rownania czastkowe

Wersja *.doc tego ogloszenia

20. pazdziernika 2008 r.
Jurij Povstenko

Dziwna termosprezystosc, czyli rownanie przewodnictwa ciepla z pochodnymi ulamkowymi

Wersja *.doc tego ogloszenia

27. pazdziernika 2008 r.
W dniach 27 pazdziernika oraz 3 i 10 listopada seminarium nie odbedzie sie


17. listopada 2008 r.
Jan Goncerzewicz

Czy mozna udowodnic zasade Fermata za pomoca inkluzji rozniczkowych?

Wersja *.doc tego ogloszenia

24. listopada 2008 r.
Lucilla Corrias

Energy methods for the chemotaxis system

Wersja *.doc tego ogloszenia

15 grudnia 2008 r.
Philippe Laurençot

Critical mass in a quasilinear Smoluchowski-Poisson equation

Wersja *.doc tego ogloszenia

3 lutego 2009 r. (14:15)
Kanako Suzuki (Tohoku University)

The dynamics of a kinetic activatorinhibitor system


2 marca 2009 r. (uwaga, zmiana godziny! spotykamy sie o godzinie 15:00)
Grzegorz Karch

O pewnych nielokalnych i nieliniowych rownaniach z teorii dyslokacji

Wersja *.doc tego ogloszenia

9 marca 2009 r.
Grzegorz Karch

O pewnych nielokalnych i nieliniowych rownaniach z teorii dyslokacji - kontynuacja

Wersja *.doc tego ogloszenia

16 marca 2009 r.
Dominika Pilarczyk

Asymptotyka "self-similar" rozwiazan rownania ciepla z osobliwym potencjalem

Wersja *.doc tego ogloszenia

23 marca 2009 r.
Piotr Biler

O rownaniach agregacji z dyfuzja (praca wspolna z G.Karchem i Ph.Laurencot)

Wersja *.doc tego ogloszenia

30 marca 2009 r.
Joanna Napiorkowska

Rownania paraboliczne z operatorem sektorialnym w czesci głownej

Wersja *.doc tego ogloszenia

20 kwietnia 2009 r.
Grzegorz Karch

Entropijne rozwiazania fraktalnego rownania Burgersa

Wersja *.doc tego ogloszenia

25 maja 2009 r.
Grzegorz Karch

Wybuchy rozwiazan ukladu chemotaksji

Wersja *.doc tego ogloszenia

1 czerwca 2009 r.
Grzegorz Karch

Globalne istnienie i wybuchy dla rownania agregacji (wspolna praca z Kanako Suzuki)

Wersja *.doc tego ogloszenia